STŘEDEČNÍ GLOSY 25.09.2013

Miroslava Macka
Některé věci mi hlava nebere a nebere: Software na správu dluhů, který si pořídila Všeobecná zdravotní pojišťovna za 120 milionů korun, nefunguje. Pojišťovna však nebude vymáhat nápravu od dodavatele, ale vše zaplatí z našeho zdravotního pojištění. Důvod? Vina byla na straně zaměstnanců VZP, kteří dodavateli nadiktovali špatné technické požadavky: systém kupříkladu neumí načíst data dlužníků ze spisovny VZP!!! A jak budou postiženi ti zaměstnanci VZP, kteří to způsobili? Nijak, neboť jak říká ředitel VZP Kabátek: Už tady nepracují…

Z volebního programu ČSSD z roku 2006:
Každoročně budeme udržovat vysokou dynamiku hospodářského růstu v průměru o více než 5 % HDP ročně a výrazně se tak přiblížíme vyspělým zemím EU.
Nezaměstnanost snížíme na úroveň 6 %, tedy významně pod průměr EU
Nadále budeme snižovat tempo zadlužování a udržovat nízký podíl veřejného dluhu k HDP. Učiníme vše potřebné pro přijetí společné měny euro v roce 2010.

Čtenář glos J. H. mi napsal:
Sociální demokraté chtějí podle své místopředsedkyně Aleny Gajdůškové vrátit ČR mezi deset nejvyspělejších zemí světa. Klíčem se má stát podpora vědy a výzkumu jako součást strategie země pro nejbližších šest let.
Česko by podle místopředsedkyně ČSSD mělo formulovat národní vědní politiku a posílit financování vědy a inovací. Zdůraznila, že řada oborů je konkurenceschopná ve světovém měřítku. „Jestliže máme světovou egyptologii, podporujme egyptologii,“ uvedla příklad.

Pár dotazů :
1. Jak nám může světová egyptologie pomoci k návratu mezi nejvyspělejší země ?
2. Není náááhodou naše egyptologie světová mimo jiné proto, že nejvyspělejší země podporují raději obory, které jim v získání a udržení postavení na špici opravdu pomáhají ?
3. Ví paní místopředsedkyně Gajdůšková něco o vědě a výzkumu ?

Čtenář glos P. H. mi napsal k pondělním glosám :
" Takže zatímco jména nových prvňáčků se nezveřejňují, u fyzických osob které jsou plátci DPH lze z DIČ odvodit rodné číslo a u statutárních zástupců firem jsou veřejná data narození a přesné adresy."
K tomu já dodávám: Pche...
Součástí obchodního rejstříku je i veřejně přístupná sbírka listin, ve které jsem nedávno viděl zakládací listinu společnosti s ručením omezeným, přičemž úřední doložka o pravosti podpisu obsahovala:
Jméno a příjmení zakladatelky,
datum a místo narození,
rodné číslo,
trvalé bydliště,
číslo občanského průkazu,
datum a místo vydání občanského průkazu
a pochopitelně podpis samotný.
A to nemluvím o (rovněž veřejně přístupném) insolvenčním rejstříku, kde jsou dostupné zcela kompletní majetkové poměry úpadce...

Zajímavý názor z facebooku:
Všichni by měli být OSVČ ve státě i státní zaměstnanci. O sociální a zdravotní pojištění a daně by se měl každý starat sám, aby věděl co je to a kolik platí. Hlavně úředníci by koukali, když by měli běžet s přehledem pojištění a daňovým přiznáním!

Jiří Hemerle na facebooku:
Líbí se mi otázky na politiky, jak by nastartovali ekonomiku. Přátelé, ekonomika není motorka a politik nemá nadpozemské schopnosti. Jediné, co mohou politici dělat, je přestat ji dusit zvyšováním daní, omezeními a regulacemi. Pokud ponechají lidem prostředky na spotřebu, ekonomika se probere. Ale řeči o nastartování a tvorbě pracovních míst jsou jen každovolební, nikdy neuskutečněné lži.

Petr Paulczinsky na facebooku:
Babišovo hnutí slibuje cenově dostupné a kvalitní potraviny . Však on nás ty párky ze smrkových pilin žrát naučí!