ÚTERNÍ GLOSY 17.09.2013

Miroslava Macka
Opět, už poněkolikáté, přichází krach nemocnic, zvláště těch velkých. A opět bude situace řešena tak, že se do systému připomínajícího černou díru, nasypou peníze daňových poplatníků, neboť nic není politicky tak využitelné a zneužitelné jako zdravotnictví, vem kde vem.
Systémová reforma zdravotnictví je však stále v nedohlednu a jen trpce vzpomínám, kterak jsem při předkládání reformy zdravotnictví Klausově vládě (tehdy už v rozvalu a před koncem) přítomné varoval, že bez přijmutí reformy a odstátnění zdravotnictví (neplést si s privatizací!) bude polykat zdravotnictví vždy více peněz, než bude k dispozici, vždy se těm neschopnějším v systému nakonec vše promine a vždy bude zdravotnictví politikum číslo jedna, ač by být nemělo.

Něco je v naší výuce a výchově zatraceně špatně:
Třicetiletá servírka z Kladenska dlužila T - Mobilu 10.000.- Kč a tři roky nereagovala na výzvy k zaplacení, až T - Mobile zrušil exekuční výměr a prodal jej vymahačům dluhů. Servírka se nyní diví, že má exekučně obstavený byt a má zaplatit 15.000. - Kč za náklady na vymáhání dlužné částky a komentuje to slovy: „Myslela jsem si, že když je exekuce zastavena, tak platit nic nemusím!“

Následující naučení by se měla všem vtloukat do hlavy už od mateřské školky:
1. Co dostane jeden člověk bez práce, musí odpracovat jiný člověk, aniž by za to dostal odměnu.
2. Stát může někomu něco dát, jen když to předtím sebere někomu jinému.
3. Nelze rozmnožit bohatství tím, že se rozdělí.
4. Jestliže se značná část lidí domnívá, že nemusí pracovat, protože se ostatní o ně postarají, pak ta druhá část záhy ztrácí vůli pracovat, protože někdo jiný bezpracně dostává to, co vytvořila - a to je začátek konce každé společnosti.

Čtenář glos V. L. mi napsal:
Naprosto souhlasím s prvním odstavcem vašich včerejších glos. Jenže bohužel další pokračování toho prvního odstavce je také předvídatelné: Pouze nemnozí by takto poskytovaných dávek použili ke svému prospěchu např. tím, že by hledali co nejlevnější ubytování a snažili se hospodařit s těmito dávkami odpovědně, naopak mnozí by těchto dávek použili jak píšete, totiž k chlastu, hazardu a pod. A došlo by na to chcípání v příkopech. A i další krok je předvídatelný, stát nemůže nechat někoho chcípat v příkopu, to by se zvedl pokřik nejrůznějších organisací, ba vznikaly by jako houby po dešti další organisace pro pomoc těm chcípajícím, které by požadovaly státní dotace na provoz a na pomoc těm chudákům.
Prostě, získali jsme svobodu, a zcela jsme zapomněli na to nejdůležitější, že svoboda je především odpovědnost za sebe sama, za své jednání, za svoje závazky. Rychle jsem si osvojili první část svobody, totiž že nejsme ve svém jednání omezováni státním dirigismem, ale zcela jsme odvrhli tu druhou stránku svobody, totiž odpovědnost.

Opsáno z facebooku:
Víte, že platíte za autorská práva OSA i v případě, že si koupíte prázdné CD či DVD, flash disk nebo pevný disk? Přesto, že si tam uložíte své fotografie a svá data. A jsou skutečně Svobodní extrémní pravice, když tvrdí, že se jedná ze strany státu o legalizování loupeže? Necháte na sebe uplatňovat presumpci viny?