STŘEDEČNÍ GLOSY 14.08.2013

Miroslava Macka
Rozhořela se debata o „zemanovském“ životním stylu a o sumách, které takoví jedinci nakonec stojí zdravotní pojištění, pochopitelně na úkor těch, kteří žijí zdravě. Ekonom Miroslav Zámečník navrhuje vymyslet slevu na pojistném. Navrhuji už léta a léta něco jiného, podstatnějšího a systémového: odstátnit zdravotnictví (prosím, neplést si s privatizací) a ponechat konkurujícím si zdravotním pojišťovnám možnost vlastní bonifikace a hlavně malifikace za chování jejich pojištěnců ke svému zdraví, neboť jedině pojišťovny mají dostatek nezbytných údajů zdravotních i ekonomických.
Jak mi ovšem už dávno říkal jeden ze spolupracovníků na návrhu reformy zdravotnictví: To je příliš rozumné na to, aby to prošlo…

Pražský „Tančící dům“ má být prodán za 250 milionů korun a přeměněn na Muzeum současné architektury. To není špatný nápad, vždyť právě „Tančící dům“ zřetelně ukazuje, kam může sklouznout „havioidní“ architektura: nahoře (vnější pohled) huj, dole (funkčnost) fuj…

Dnes již bývalý hradní právník Pavel Hasenkopf napsal v březnu 2012:
„Nový zákoník, pokud vůbec, měl přijít před 20 lety, zejména pokud má být vnímán jako vyrovnání se s komunistickým právem. Dnes je právo už někde úplně jinde a proto nový zákoník nezruší právní kontinuitu s komunistickým režimem, ale mnohem spíše s postrevolučním právním a společenským vývojem posledních 20 let. Je to zpozdilá snaha vyškrtnout komunismus z dějin, jako by nikdy neexistoval, snaha, která je sama o sobě nejen zcestná, ale v tomto případě má nadto dvacetileté zpoždění.

Nový zákoník nepotřebují ani soudci, ani advokáti, ani obyčejní lidé. Soudcům a advokátům přidělá práci, pro řadu lidí se může stát osudový, a to nejen v tom pozitivním slova smyslu. Nikdo dnes neví, jak to bude fungovat a k čemu to povede. Připomenu jen paseku, jakou nám dnes dělá vysoce moderní, nový exekuční řád ... Nový zákoník potřebují jen právní teoretici a učitelé práva, které omrzely jejich staré hračky a touží po nových.

Čtenář glos O. V. mi napsal:
Od statisticky vedených občanů produkující reálné hodnoty je třeba odečíst OSVČ pracující pro stát (např. asistenti poslanců), poradenské firmy živící se zpracováním dotací, nesmyslně komplikovaných stavebních řízení, povinných energetických aj. auditů pro podnikatelské subjekty, zaměstnance ve firmách, kteří se zabývají povinnými výkazy pro stát (statistika, nakládání s odpady...), SW firmy na účetnictví, jež je třeba neustále měnit kvůli nové legislativě, právní poradce pro ministerstva, státní a veřejnou správu....
Zajímalo by mne, kolik by po odečtení těchto nepravých podnikatelů zůstalo občanů produkujících reálné hodnoty.