ČTVRTEČNÍ GLOSY 4.07.2013

Miroslava Macka
Velice zajímavý údaj, stojící za mnohá zamyšlení:
V roce, kdy vstupovali Václav Klaus a Miloš Zeman do politiky, byl průměrný věk společnosti 36 let. Dnes je to 41 let.

Není nad arabské jaro, které přineslo do totality demokracii…někteří světoví politici si to snad vážně myslí dodnes.

Francouzská europoslankyně Marine Le Penová byla zbavena kolegy europoslanci imunity, aby mohla být soudně stíhána za následujícíc slova o imigrantech: „Mluvme o okupaci, protože ta se tu nyní děje. Probíhá bez tanků a vojáků, přesto jde o okupaci postihující obyvatele.“
Prý tato slova podněcují k nenávisti, diskriminaci a násilí vůči skupině obyvatel!
Jsem zvědav, kolik evropských (a českých) intelektuálů začne bít na poplach…
Osobně s ní zcela souhlasím, a čas to velmi rychle prokáže.

Čtenář glos C. K. mi napsal:
Protože se profesně pohybuji v oboru veřejných zakázek a dotací EU, nedá mi to, a musím se s Vámi podělit o následující informaci. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR v době, kdy rozpočet ČR je silně deficitní a část země musí řešit odstranění škod po povodních, se rozhodlo vypsat veřejnou zakázku na „Komunikační strategie NOK – realizace kampaně“, která je řádně oznámena ve Věstníku veřejných zakázek. Cena zakázky je jemně řečeno omračující: 217.500.000 Kč (!), samozřejmě, že je částečně hrazena z EU (!). Předmětem veřejné zakázky je:
„příprava a realizace komplexní komunikační kampaně „Podívejte se…“. Hlavním cílem této kampaně je informovat cílové skupiny o fungování systému fondů EU, jejich kontrole, transparentnosti všech procesů spjatých s čerpáním z fondů EU programovém období 2007-2013. Zároveň má kampaň zvýšit informovanost všech cílových skupin o úspěšně realizovaných projektech ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti v současném programovém období a konkrétních přínosech projektů pro občany České republiky. Sekundárně by kampaň měla připravit cílové skupiny na to, že v roce 2014 začne nové programové období s novými možnostmi čerpání. Kampaň se bude skládat z následujících aktivit, které budou plněny ve všech, nebo jen v některých fázích kampaně a to za využití níže uvedených komunikačních nástrojů a kanálů: - Plán komunikační strategie - Organizační a technické zajištění kampaně - Tvorba a produkce kampaně - Zajištění nákupu reklamního prostoru - PR služby - Tvorba mikrowebu pro kampaň - Grafické, výtvarné a DTP služby - Pořádání a zajištění akcí.“
Stručně řečeno – v době, kdy o EU a jejích fondech ví každý, kdo to vědět potřebuje, a kdy obce jsou dostatečně informovány i krajskými úřady, se na propagační kampaň (částečně jen statistiku už skončených věcí) dá 217,5 milionu korun, když např. na odstranění následků povodní v roce 2012 poskytlo totéž ministerstvo obcím 50 milionů Kč.
Nevím, jak Vám, ale mně to hlava nebere.

Opsáno z facebooku:
Jan Fischer = mluvící želé.