PONDĚLNÍ GLOSY 15.04.2013

Miroslava Macka
Andrej Babiš je ještě politicky naivnější, než se mi dosud jevilo. Jeho představa vedení státu je totiž následující: „Mluvím o metodách řízení, které používám i v Agrofertu, kde jednotlivé firmy řídí odborníci.“
Nechápe zcela, že v politice se nevelí a ředitelsky nerozhoduje a také, když někdo nesouhlasí, nelze jej vyhodit. Andrej Babiš, tak jako mnoho předtím, by náhle zjistil, že hlas sebevětšího zvoleného blba má zcela stejnou váhu jako hlas toho jeho odborníka. A pokud ten odborník není odborníkem na přesvědčování…

Tento logický závěr v českých zemích bohužel neplatí:
Pokud úředník bude rozhodovat, který lék je pro pacienta ten správný (čti: nejlevnější), pak by tento úředník měl také nést plnou odpovědnost za zdravotní stav pacienta.

Přítel T. H. mi napsal:
"Deset až patnáct procent členů ubude ODS po březnovém placení příspěvků. Zbylí straníci však netruchlí. Doufají, že strana má konečně nakročeno k očistě. Předpokládají totiž, že partaj opouštějí především kmotři a lidi s nimi spjatí, zatímco aktivní a prospěšní členové zůstanou. Po Sněmovně kolují fámy, že za hubnutím členské základny stojí právě kmotři, kteří vyzývají své příznivce, aby poplatky neplatili. Skandálně nízká čísla by pak měla oslabit pozici předsedy Petra Nečase. "To by
bylo jen dobře, nic lepšího tuto stranu nemůže potkat," míní poslankyně Jana Černochová. "Ti aktivní zůstávají a snaží se straně pomoci, odcházejí jen ti, kteří už v ní nevidí žádný profit," dodává její
kolegyně Jaroslava Wenigerová."
Po léta ODS popírá, že má vážný problém s klientelismem. Slovo "kmotr" označil Petr Nečas za "politický zločin".
Nyní strana přiznává, že tedy ehm... opravdu existují. Dokonce říká, že kmotry je asi 10 až 15 procent členů strany. Dnes ovšem, zřejmě vystrašeni tvrdým postupem tažení proti kmotrům a očisty ODS, vedenému pány Kubou, Dlouhým, Hrdličkou, Rettigem a dalšími zkušenými bojovníky proti klientelismu stranu opouští. A zůstanou jen ti aktivní a čistí.
Je skutečně obdivuhodné, že ani cestou na hřbitov neztrácí ODS smysl pro humor.

Z komentáře prof. dr. Jana Žaloudíka v Medical Tribune:
Vnímám zkušenost, pochybnost a znechucenost pana ministra (pozn.: ministra zdravotnictví Hegera), jakož i jeho topkolegů, nad zlým údělem státu, je-li svírán zbytnou odpovědností za věci zdravotní, sociální, vzdělávací, kulturní a každodenní, když by se mohl postarat více každý sám, jak umí. Stát je třeba ještě doosvobodit od tolika závazků, kolik jen půjde ještě prohlasovat. Nikoliv však od vybírání daní, příplatků, doplatků či úplatků. A nejlépe se podniká soukromě a svobodně s prostředky vybranými veřejně a povinně, protože to dává jistotu příjmu.

Čtenář glos J. P. mi napsal:
Plně souhlasím s panem J.H., že budování průplavů v krajině, kterou protékají mohutné řeky (stačí se podívat na Google Earth), je velmi rozumné. Budování průplavů v krajině, v níž jsou spíše "potůčky", se mně zdá být, a to i bez informací od německých environmentalistů, vkutku zbytečná a drahá. A když se navíc bude muset voda dočerpat ze stovky km vzdáleného veletoku.
Nevím jak pan J.H., ale já jsem byl jak u Dunaje, tak i u Rýna, a viděl jsem, jaké nákladní čluny a lodě po těch řekách plují. Naopak jsem viděl jak Moravu, tak i Bečvu a nedaleko Orlice bydlím, tak si dost dobře na nich nedovedu podobné čluny představit.
Ostatně, nemám ty informace sám od sebe, takový odborník zase nejsem. Ale před léty jsem přečetl dvě knihy od Jana Bati. V jedné autor kritizoval čsl. vládu, že zadává studie na splavnění řeky Moravy s požadavkem vybudování průplavu pro lodě s nosností 1500 t, zatímco Morava má kapacitu nanejvýš pro nosnost 500 t. A pro takové on vybudoval svůj (pověstný) kanál. Navíc - Baťa dobře kalkuloval - po kanálu hlavně přepravoval lignit z Hodonína do Zlína. V současné době jsou po Baťově kanálu voženi turisté. Docela by mě zajímalo, jak brzy (či zda vůbec) se vrátí investice vložené do obnovy provozu.
Z doby socialismu pamatuji, jak byla obhajována výstavba elektrárny ve Chvaleticích. Tak, že nelze už stavět v Podkrušnohoří, bude blízko spotřebitelů elektřiny (nebudou se muset budovat nákladná dálková vedení) a uhlí se bude ze Severočeské uhelné pánve "levně" přepravovat lodní dopravou. Aby ta doprava mohla fungovat, stát musel vybudovat přístaviště, udržovat vodní cestu, jezy, zdymadla, plavební komory, ochranu břehů - to vše ze státního rozpočtu. Pak vskutku je lodní doprava "levná". No a když jednou přišly tuhé mrazy, elektrárny musely do Labe vypouštět tisíce kubíků vařící vody, aby vodní cesta nezamrzla. Uhádnete, jak je uhlí do elektráren přepravováno v současné době?
Nemám to ze své hlavy, jen interpretuji: Nechť obhájci kanálu D-O-L nespoléhají na stát a EU, nechť založí obchodní společnost, vydají akcie, domluví si s bankami půjčky, vyběhají vše na úřadech, vykoupí pozemky, vystavějí průplav, podnikají a ---- bohatnou! Proč se do takového "výhodného kšeftu" nepustí sami?