ÚTERNÍ GLOSY 9.04.2013

Miroslava Macka
Margaret Thatcherová byla živoucím důkazem toho, že dobře vládnout je možné pouze bez porušování vyřčených zásad, byť by se toto porušování vzletně nazývalo „nezbytné politické kompromisy“. Obávám se ovšem, že slova ocenění a chvály uslyšíme hlavně od těch našich politiků, kteří se dnes a denně svým původním zásadám zpronevěřují.

Škoda, přeškoda, že česká media nevěnovala více pozornosti té části únorového projevu Vladimira Putina v ruské Dumě, která byla věnována menšinám:
V Rusku žiji Rusové. Kterákoliv menšina, ať je odkudkoliv, chce-li žít v Rusku, pracovat a jíst v Rusku, by měla mluvit rusky a měla by respektovat ruské zákony. Pokud upřednostňují zákon šaría, pak doporučujeme, aby šli tam, kde tento zákon platí. Rusko nepotřebuje menšiny, menšiny potřebují Rusko a my jim nebudeme poskytovat žádné zvláštní výsady, ani se nebudeme snažit změnit naše zákony, aby vyhovovaly jejich tužbám, a to bez ohledu na to, jak hlasitě pokřikují o "diskriminaci".

Čtenář glos Z. M. mi napsal:
Nedá mi, abych nereagoval – jakožto původce „ostravského štěněte – na opravnou poznámku k tomuto tématu. Projekt samotný možná přijde na 4 miliardy, já mluvil o dvou miliardách za počítač, a to číslo mám ověřené velmi dobře. Naopak jsem doteď netušil, že se tam prošustrují další dvě miliardy za návazné věci.
Jednu nepřesnost jsem však v příspěvku skutečně měl, a to ve jménu nejvýkonnějšího stroje ze zmíněné trojice, správné jméno je Titan, nikoliv Atlas.