PÁTEČNÍ GLOSY 5.04.2013

Miroslava Macka
Jeden by řekl, že když stát vybírá více daní a přitom lidé šetří a rozhodně se jim nevede lépe, je to jasná známka levicové vlády…

Podle mluvčí americké diplomacie Victorie Nulandové chtějí Spojené státy přispět ruským nevládním organizacím jeden a půl miliardou rublů na „rozvoj návyků a schopností reprezentovat touhu Rusů prohloubit a posílit jejich demokracii“. „Vývoz revoluce“, říkalo se tomu stručně a nepokrytecky před lety…

Čtenář glos J. P. mi napsal:
Když jsem před léty pracoval v Městském úřadu okresního města, byl jsem přizván k jednání o D-O-L, tedy kanálu Dunaj-Odra-Labe. Já myslel, že už je daáááávno u ledu. Ale ne. V Min. průmyslu a obchodu stále pracovala (pracuje?) projekční komise pro kanál. Protože osamostatnění Slováci tento projekt odmítli a ochránci přírody vehementně protestovali, aby kanál vedl řekou Moravou, přišla komise s "elegantním" nápadem - kanál bude vybudován souběžně s pravým břehem řeky. Aby v něm mohla plout námořní soulodí o rozměrech d-170 m, š-12 m, ponor až 2,5 m, měl (má) mít kanál tento profil: šířka na hladině 52 m, šířka u dna 32 m, hloubka 3,5 m. Problém, že na celé Moravě, potažmo v celé ČR, není dost vody, která by jej naplnila, vyřešili projektanti "geniálně": V každém zdymadle budou reversní turbiny, které budou čerpat vodu z Dunaje, až celý kanál zavodní. No a při provozu bude zase voda, proudící přes turbíny, vyrábět elektřinu.
Na Moravě bude mít kanál délku 300 km, půjde k Olomouci, odbočí k Bečvě a po ní se dostane do Odry. Na západ k Labi půjde korytem Orlice, ale poněvadž na ní jsou rezervace, tak ty kanál obejde tunely ve skalách. U Lanžhota, u stanice ČD, kde jsme si byli prohlédnout terén, bude vybudováno přístaviště a překladiště kontejnerů, o délce 2 km.
V návaznosti na kanál pak budou vytvořeny "zálivy" pro jachty, rybaření a jinou rekreaci.
Na můj dotaz, co se po kanálu bude přepravovat, když souběžná trať Ostrava - Břeclav není vytížena, projektanti mávli rukou - koho by to zajímalo, něco se najde.
Cena? To nikdo ani neodhadoval, ale na vybudování DOL má přece EU zájem.
Na úřadě už dávno nepracuji, o kanál se nestarám. Ale hle - před pár dny náš prezident při jakési příležitosti zdůraznil, že je nutno dobudovat vodní cestu přes ČR, tedy DOL, a spojit moře Černé s Baltickým a Severním "levnou" vodní dopravou.