STŘEDEČNÍ GLOSY 27.03.2013

Miroslava Macka
Václav Klaus chce dát dohromady panevropskou skupinu, která by hledala alternativy k dnešním integračním snahám EU. Nemusí nic vymýšlet: v době předmaastrichtské jsem byl členem skupiny evropských politiků (vedených tehdy vládnoucími anglickými konservativci), která nesla neoficiální název Euroskeptici a dávala a dala dohromady alternativní návrh, zvaný „Europa á la card.“
Ten spočíval v tom, že z rozsáhlého seznamu všech možných společných aktivit si každá země vybere ty, které pokládá pro sebe za výhodné a akceptuje je, pochopitelně s tím, že tu kterou může později kdykoliv opustit. Stejně jako při výběru z restauračního menu: vyberete si, co Vám chutná a pokud zjistíte, že něco není dle vašeho gusta, příště si to nedáte. Proto ten název.
Jak to dopadlo, víte: nejen ve Velké Britanii tehdy pravice prohrála a vznikl tedy Maastricht a pravidlo „vše nebo nic.“ Levice opět zvítězila nad zdravým rozumem. Obávám se ovšem, že návrat k výše zmíněnému projektu bude možný až po totálním krachu systému maastrichtského.

Policie stíhá vedení pražské radnice včetně primátora Svobody za uzavření předražené smlouvy bez výběrového řízení na provoz Opencard. OK. Jenže ti hlavní strůjci celého projektu, mnohem podivnějších smluv a mnohem vyšších tunelů je měli dávno a dávno přecházet.

Čtenář glos J. J. mi napsal:
Dovoluji si ještě poznamenal několik vět k pondělním glosám, konkrétně k vyjádření pana M.S., který se pozastavuje nad tím, proč se stále musí živnostníci před někým obhajovat.
Odpověď je poměrně jednoduchá: protože levicové strany je považují za třídního nepřítele, jak potvrdil ve svém vyjádření o parazitech pan Stínový Žvanil, a pravice, tedy spíš parlamentní strany, které o sobě pravicovost hlásají, na ně kašlou.
Korunu všemu nasadil pan Nečas, který je ještě chce využít ke své záchraně a k záchraně nezachranitelné strany. Tedy nezachranitelné, pokud jí bude nadále řídit on.
Živnostníci jsou ale velmi přemýšliví lidé a na vějičku nevěrohodných slibů panu Nečasovi jen těžko naletí. To, co teď živnostníkům ODS ve svém „novém programu“ slibuje, opravdu mohla udělat už v roce 2012 nebo dokonce 2011. Proč to neudělala?
Ve vyjádření jednoho politologa jsem zaznamenal myšlenku: „ODS prý ztrácí voliče proto, že pan Nečas kontrasignoval amnestii.“ To je však pro úbytek voličů zcela podružné. Trvalý úbytek sympatizantůzaznamenává ODS proto, že opustila svůj pravicový program.
A s tímto opuštěním je samozřejmě spojován, kdo jiný, než pan Nečas. Chce-li tedy pan Nečas zachránit ODS, zachrání ji tím, že společněs řadou dalších odejde z jejího čela. Pozice pana Nečase mi silně připomíná postavení pana Bílka v národním fotbalovém týmu. Pan Bílek taky stále tvrdí,
že s ním má mužstvo stále naději. Taky si nechce přiznat, že ji nemá právě kvůli tomu, že ji řídí on.

Čtenář glos J. M. mi napsal:
Je hodně pravdy na konstatování, že každý poskytovatel nuceného dobra je v tabulce zločinců řazen hned na druhé místo za nájemné vrahy.