PÁTEČNÍ GLOSY 22.03.2013

Miroslava Macka
Bruselští úředníci už měli dost podvodů a rozkrádání při rozdělování dotací Regionálním operačním programem Severozápad a odmítli proplatit 2,6 miliardy korun. Ministr financí Kalousek se teď pře s ústeckým a karlovarským hejtmanem, zda mají peníze zaplatit všichni daňoví poplatníci nebo jen z výše uvedených krajů.
Obojí řešení pokládám za mizerné. Podvodníky zavřít, majetek zabavit (včetně dotovaných soukromých hotelů a jiných dotačních „potřebností“) a jeho rozprodejem snížit ztrátu - také se při té příležitosti ukáže, jak málo se za ty miliardy skutečně pořídilo.

Pokud teď Evropa tvoří 7 % světové populace, vyrábí 25 % světového HDP, ale musí financovat 50 % globálních sociálních výdajů, je zřejmé, že bude muset velmi tvrdě pracovat, aby svou prosperitu a styl života udržela, řekla v rozhovoru pro Financial Times Angela Merkelová.
Bez osekání rozbředlých sociálních výdajů to ovšem nepůjde, jinak se ti tvrdě pracující udřou a stejně nakonec zchudnou všichni, dodávám. V Německu se však blíží volby, a tak budeme slýchat od Merkelové všelijaká „moudra“ ku chlácholení voličů…

Čtenář glos K. S. (spolu s dalšími) reagoval na pana J. J.:
Ve Vašich glosách citujete čtenáře J. J., který na závěr píše:
Závěrem dvě otázky pro stínového žvanila: „Je Vám známo, že ze svých příjmů velká část živnostníků platí DPH a silniční daň? Kolik zaměstnanců, prosím pěkně, platí tyto daně?
Takto položená otázka je silně zavádějící. Na první daň mohu coby zaměstnanec odpovědět: DPH platím v každém svém nákupu. Narozdíl od živnostníka (plátce daně) si však o tuto DPH nemohu cenu snížit, takže proti živnostníkovi nakupuji např. pohonné hmoty o 21 % dráž (v poměru k jeho ceně). Také pojem "ze svých příjmů velká část živnostníků platí DPH" je na pováženou. Živnostník si stanoví cenu a k té pak připočte příslušnou výši DPH, tedy o tuto daň neplátcům a zaměstnancům zvýší cenu
svého zboží, služeb. DPH je pro něj pouhou evidenční položkou, neplatí jí tedy v žádném případě "ze svého", ale vždy do konce dalšího zúčtovacího období ji pro erár drží u sebe.
Pokud je jen prostředníkem (tedy nakupuje a dále prodává), pak v nákupu obsaženou DPH si zodvodů státu odečítá a v prodeji obsaženou DPH k těmto odvodům přičítá. Zjednodušeně řečeno: odvede státu pouze DPH vypočtenou ze své marže - z rozdílu jeho nákupních a prodejních cen bez DPH. Ovšem i tuto částku mu již někdo zaplatil.
A pokud by mi za částku 1.800,- Kč roční silniční daně bylo umožněno nakoupit auto (do 1.250 ccm) a DPH by mi stát vrátil, tak jí i jako zaměstnanec budu s radostí platit. A užitkové vozidlo by se mi hodilo. To srovnání se zaměstnanci se tedy J. J. nepovedlo…

A jeden nekorektní na závěr:
Pokladník charitativní organizace zavolal nejbohatšímu advokátovi ve městě:
"Zjistili jsme, že ačkoli vyděláváte ročně nejméně 10 milionů, nedal jste žádný příspěvek na dobročinné účely. Nemyslíte, že byste měl udělat něco ve prospěch spoluobčanů?"
Advokát se na chvilku zarazil a odpověděl: "A když jste si zjišťovali mé příjmy, zjistili jste přitom také že moje matka umírá na vleklou nemoc a lékařské účty několikrát převyšují její roční příjem?"
Pokladník v rozpacích zamumlal: "No... to jsme nevěděli."
"A víte, že muj bratr, invalidní vojenský vysloužilec, je slepý a je odkázán na kolečkové křeslo?"
Pokladník opět vykoktal omluvu, ale právník mu skočil do řeči:
"A víte, že manžel mé sestry zahynul při dopravní nehodě a zanechal ji se třemi dětmi bez halíře?"
Zdeptaný pokladník mohl jen říci: "Neměl jsem ani tušení...."
Právník ho znovu přeruší: "A to si opravdu myslíte, že když jsem těmhle třem nedal ani vindru, tak že vám nějaké peníze dám?"