ČTVRTEČNÍ GLOSY 14.02.2013

Miroslava Macka
Škoda, že se lidé (a hlavně media) u politiků na všech stupních nezajímají, kterak naplňují přísloví „Než se vydáš zlepšovat svět, projdi třikrát svůj vlastní dům“…to bychom se o nich dozvěděli podstatně víc, než z obvyklých snůšek drbů, neboť jeden pohled na dvůr či do pracovny nebo ložnice by nám o nich řekl vše podstatné…

Zlatá slova Martina Weisse ve včerejších Lidovkách v článku o evropském rozpočtu:
Teorie o multiplikačních efektech nestojí na ničem jiném než na hliněných nohou různých rekonstrukcí zámků v Buštěhradě či hotelů v Kadani a Chomutově. Desítky tisíc inteligentních lidí se díky nim vyškolí v oboru získávání dotací. Ty dotace prošumí statistikou, zůstanou po nich objekty či různé zprávy, ale schopnost lidí živit se užitečnou prací a vytvářet hodnoty zakrní.

Čtenář glos I. S. mi napsal:
Po dnešním jednání s FÚ se snažím trochu vychladnout. Takto v praxi funguje podpora řádného podnikání. Platíme DPH už 20 let jako mourovatí vždy přesně 25. (ač značná část odběratelů platí ze zpožděním). Průměrná platba dosahuje cca 1,5 mil.Kč. S přechodem na datové schránky jsme opomněli jednou odeslat přiznání včas (fyzicky jsme zaplatili samozřejmě včas) a ejhle po roce nám přijde vyrozumění, že jsme se opozdili o 30 dní a tumáš penále podle zákona - 20 000,- Kč (slovy dvacet tisíc Kč), to vše za jeden pozdě poslaný papír. Nikoho jsme nepoškodili, ale trestáni jsme jak zločinci. To už mi přijde opravdu ujetý. A perla nakonec – odvolat se nelze. Takže vesele do podnikání.

Čtenář glos V. T. mi napsal:
V minulém týdnu představil ministr školství P. Fiala nástroje pro zlepšení školství. Mimo jiné uvádí:
"Učitelé a ředitelé se ve své práci potýkají s velkou mírou byrokracie a papírování. Další opatření by proto mělo školám pomoci snížit administrativní zátěž. "Učitel by měl mít více času na výuku a méně času trávit administrativou."
Praxe je ovšem jiná. Dnes jsme dostali do školy pokyn, jehož první odstavec jako by byl opsán z Hlavy XXII:
Vážená paní, vážený pane,
dovolte, abych Vás informoval o novinkách, které Český statistický úřad (CSU) připravil pro rok 2013.
Počínaje lednem 2013 CSU nově zaslal zpravodajským jednotkám souhrnný prehled o jejich zpravodajské povinnosti formou "Oznámení o zpravodajské povinnosti", které je uvedeno v příloze tohoto dopisu. Dodatečně stanovená zpravodajská povinnost bude sdělována Dodatkem oznámení, a to jednotkám, které z důvodu změny statistických charakteristik určujících konkrétní typ výkazu byly přeřazeny do jiného statistického zjištování nebo byly pro konkrétní výkaz dodatečně vybrány.
Konec prvního odstavce (dopis má dvě stránky).
Takže od letošního roku bude naše škola hlásit mimo jiné to, kolik peněz jsme získali od Finančního nástroje na podporu rybolovu, dále od Evropského rybářského fondu, od Kohezního fondu, dále od... (výkaz má 7 stránek).
Není ani tak pobuřující, že tyto údaje musíme hlásit, ale že tolik fondů vůbec existuje.

V září 2010 jsem napsal a publikoval článek o dotacích a jsem rád, že dnes už si většina lidí jejich zhoubný vliv na budoucnost začíná uvědomovat:
Představte si následnou situaci, která se může přihodit tak maximálně jednou za život: bohatý příbuzný z matčiny strany Vám slavnostně oznámí, že by v rámci rodiny by velmi záhodno, kdyby mezi příbuznými nebyly tak velké majetkové a jiné rozdíly. Strýček samozřejmě není filantrop, ale důvody jeho štědrosti, ač zajímavé, nejsou pro tento příběh důležité. Nabízí vám prostě, že vám vypomůže, abyste také mohli bydlet trochu na úrovni a ne v předpotopním panelákovém 2+1. A učiní Vám hned zcela konkretní nabídku - přispěje vám osmdesáti procenty na postavení nové vily, pokud se mu samozřejmě bude zdát její projekt solidní.
No, řekněte, odolali byste takové nabídce? Opravdu? Takový příspěvek a navíc zadarmo a na tak bohulibý účel! Taková šance se přece už nikdy nemusí naskytnout! Matko, děti, výkres, tužku a trojúhelník sem a pěkně se rozmáchneme!
A tak vyberete všechny svoje úspory, něco si vypůjčíte od známých a také si vyřídíte bankovní úvěr. A hodný strýček dodá zbývajících osmdesát procent, s kterýmžto balíkem si i přes různé peripetie s papírováním a dohadování s úřady, nakonec skutečně postavíte svoji vilu snů...
Ostrý střih, následuje díl druhý. Jen se trochu zabydlíte, začínají přicházet první faktury za plyn a elektřinu, s jejichž nebývalou výší jste jaksi nepočítali. Také dříve neznámá složenka s domovní daní doputuje. Navíc splátky dluhů jsou mnohem a mnohem otravnější a protivnější, než jste doufali, neboť najednou se vám začne nedostávat peněz nejen na věci zbytné, ale i na základní živobytí. A tak to jde dál a dál, den za dnem a z domu snů se pomalu, ale jistě stává nepříjemné břímě...
Střih, díl třetí, závěrečný: čas běží a běží a než se nadějete, je zapotřebí pořídit nový kotel, obnovit veškeré nátěry a opravit stoupačky a také zahrada je přerostlá a potřebovala by generálku, nemluvě o vadných taškách na střeše a propadnutém chodníku. Navíc faktury za plyn a elektřinu, ale nejen ony, rok od roku nabývají na velikosti. Jenže jak dál: úspory jsou pochopitelně veškeré žádné, rodinné příjmy spíše stagnují než by stoupaly a co ještě horšího, dříve štědrý strýček po vás najednou tvrdě vyžaduje, abyste zase vy v rámci rodinné solidarity pomohli jedné chudé neteři a dvěma rodinným povalečům....
Já vím, já vím, je to příběh zcela vymyšlený a navíc vy přece máte zdravý selský rozum a peníze v podobě tak danajského daru byste nepřijali, neb si výše zmíněné umíte velmi dobře spočítat a domyslet.
Jenže: rozhlédnete-li se dnes kolem a kolem, nelze nevidět desítky a stovky obcí, korporací i firem, stavějící za eurodotace právě takových danajských projektů nezanedbatelné spousty, aniž by si příliš lámaly hlavu, kde v budoucnu vezmou na jejich provoz a údržbu. Vždyť ruka Páně je přece tak štědře otevřená a nikdy už nebude!
Obávám se ovšem, že po letech zbydou z mnoha těch nabubřelých projektů jen zašlé euroruiny, tak jako by zákonitě vznikly z výše popsaného domu. A navíc se bohužel začne rozpadat spousta jiných a jiných, pro život mnohem potřebnějších a důležitějších věcí, na které holt už nezbyly peníze..