PONDĚLNÍ GLOSY 7.01.2013

Miroslava Macka
Byl jsem přesvědčen, že Jan Fischer vyhraje prezidentské volby, neboť má za sebou dostatek vlivného kapitálu, aby mu stačilo k vítězství nedělat v podstatě nic.
Bohužel pro něj pro své vítězství něco dělá - a každým svým dalším veřejným vystoupením přesvědčuje další a další lidi, že je jen prázdnou figurkou a nikoliv osobností, hodnou být prezidentem. Poslední případ, klaka při televizním vystoupení, budiž toho důkazem pars pro toto…

Most Ivana Magora Jirouse se jmenuje doposud bezejmenné silniční přemostění trati u plzeňského Jižního nádraží, a to od 3. ledna letošního roku.
Myslím, že to je skvělý, byť nedotažený nápad: nová nádraží, letiště, mosty, ulice, atd. by se měly jmenovat Magorovo nádraží, Magorovo letiště, Magorův most, Magorova ulice - lidé by si vždy v duchu doplnili patřičné jméno z politiky, kultury či veřejného života vůbec a nikdy by nemuselo docházet k přejmenování…

Úřednická blbost je nevyčerpatelná:
Vyhláška č. 327/2012 ministerstva zemědělství o včelařství: Svažitým pozemkem je část pozemku se sklonem větším než 3 stupně svažující se směrem k povrchové vodě, část pozemku se nepovažuje za svažitou, pokud je od povrchové vody oddělena plochou širší než 25 m, která nemá sklon větší než 3 stupně směrem k povrchové vodě.

Petr Mach (Strana Svobodných):
Prezident za svůj podpis odpovědnost nenese, nezodpovídá se parlamentu. Proto mu nesvěřujeme pravomoc vyhlásit amnestii jen tak. Klíčový podpis na amnestii je podpis premiéra. Ten musí mít spočítané dopady - finanční, bezpečnostní, politické. Prezident nese jen velmi pofiderní „politickou odpovědnost“ v tom smyslu, že když udělá něco, co se veřejnosti nebude líbit, nebude už příště zvolen. Současný prezident ovšem už znovu kandidovat ani nemůže, takže jeho politická odpovědnost je ještě slabší. Nanejvýš riskuje, že ho lidé nezvolí do Evropského parlamentu.
Co mají dělat nyní ti, kterým se aktuální amnestie nelíbí? Mohou žádat své poslance, aby vyslovili nedůvěru vládě, která je za amnestii prostřednictvím svého spolupodpisu odpovědná.
To říkám proto, že vidím všude možně na internetu, že řada odpůrců současné amnestie obrací svůj hněv vůči prezidentovi. Tím se může někomu psychicky ulevit, ale věcně vzato tito lidé pláčou na špatném hrobě.
Vysloví sněmovna vládě kvůli amnestii nedůvěru? Nevím. Ale premiér se zodpovídat musí. Podle Ústavy „Návrh na vyslovení nedůvěry vládě projedná Poslanecká sněmovna, jen je-li podán písemně nejméně padesáti poslanci.“ Není tedy problém, aby opozice vyvolala toto hlasování - ať již v hlasování uspěje či ne, musí se premiér zodpovídat.
Nedovedu si představit, že premiér řekne sněmovně: „Prezident mě na Silvestra požádal, tak jsem mu tam dal podpis. Ani jsem to nečetl. Ani jsem si neověřil, kolika lidí se bude týkat, ani jsem nepřemýšlel, jaké to bude mít důsledky.“ Předpokládám, že řekne, že text s prezidentem ladil, že mu nakonec plně vyhovoval a že měl přesně rozvážené důsledky. A připojí poslancům racionální argumenty ve prospěch udělené amnestie. Jestli toto neudělá, a řekne, že to podepsal bez rozmyslu, byl by blázen a sněmovna by jeho vládě měla okamžitě vyslovit nedůvěru.