ČTVRTEČNÍ GLOSY 6.12.2012

Miroslava Macka
Myslím, že Karolína Peake toho ví o obraně méně, než divák Ordinace v růžové zahradě o zdravotnictví…ovšem je to politická funkce, a v politice se zatím velice osvědčila: vždy přesně věděla, kdy opustit stranu se kterou se vyšplhala do funkce a komu vlézt následně do zadku, aby ve funkcích zůstala…

Pražský dopravní podnik včera opět navštívila policie a probírala se papíry. Myslím, že v rámci úsporných opatření by bylo jednodušší, kdyby tam zřídila svoji pobočku. Práce by tam měla dozajista dost na dlouhou dobu…

Čtenář glos L. K. mi napsal:
Dočetl jsem se, že dochází ke změně statutu Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů a návrh na jmenování místopředsedů této rady. Počet místopředsedů by se měl zvýšit. Je vidět, že vláda rozpočtové odpovědnosti opravdu odpovědně šetří. Zajímalo by mě, který kamarád dostane takovou zajímavou trafičku.
Je mi sympatický protest jihočeských studentů proti komunistům, neboť proti zločincům je potřeba stále vystupovat. Jen mne překvapilo, že největší shromáždění chystají na 18. 12., kdy zemřel Václav Havel. Cožpak jim někdo neřekl, že právě on udělil už v prosinci 89 generální pardon všem bolševikům?

Opsáno z facebooku:
V Evropské unii roste nezaměstnanost absolventů? Co jsme čekali, když každý za veřejné peníze studuje, jak se rýpat v nose, nebo ve výkalu přistěhovalce…