PONDĚLNÍ GLOSY 12.11.2012

Miroslava Macka
Premiér Nečas je nedůsledný! Nestačí přece, aby ministři vlády přestali používat slova škrty a úspory, to k rozpumpování ekonomiky rozhodně nestačí! Úsporám by se mělo říkat masivní pobídky a škrtům dodatečné výdaje.

To je neuvěřitelné: zásluhou soudního sporu farmy Bolka Polívky se stavební firmou vyšlo najevo, že na rozšíření soukromého majetku se stavbou wellness centra putovaly miliony z evropských dotací!
Kolik asi takových sviňáren existuje a jen se o nich neví, neboť nejsou mediálně tak zajímavé?!

František Ringo Čech o prezidentském kandidátovi Janu Fischerovi:
Nezapomeňte, že Fischer, když v roce 1980 vstupoval do KSČ, tak musel odsouhlasit vstup vojsk. Jak může člověk, který souhlasí se vstupem cizích vojsk do vlastní země, chtít o pár let později být jejím prezidentem?

Vznešená slova politiků o zvýšení financí na vzdělání, vědu a výzkum samy o sobě neznamenají nic. Viz část rozhovoru s forenzním genetikem Danielem Vaňkem v National Geographic, týkající se výzkumu koster Přemyslovců:
My jsme přípravu na tento projekt vzali velmi vážně. Nejprve jsme si na kostech stejného stáří a nižší historické hodnoty ověřili, že naše postupy fungují. Pak jsme se spolu s kolegy ze Správy Pražského hradu, Archeologického ústavu, Národního muzea a Přírodovědecké fakulty UK snažili získat od Grantové agentury ČR na projekt peníze. Byl to reprezentativní výzkumný záměr - kromě genetické identifikace jsme chtěli pořídit 3D scan všech zpracovávaných kosterních pozůstatků a tato data pak zpřístupnit.
Všichni antropologové na světě by si tak mohli stáhnout z webu digitální obrazy koster našich panovníků. Komplexností získaných dat bychom se dostali před svět. Nikdo by neměl takto zpracovanou archeogenetiku a archeologii pro vládnoucí dynastii, která je navíc propojená se slavnými panovnickými rody v Evropě. Získané 3D modely kostí by se mohly formou putovní výstavy dostat k žákům a studentům. Od státu se nám však ani na třetí pokus nepodařilo získat finance. Ve stejné finanční výši však byly schváleny projekty typu „Výzkum rozšíření francouzštiny v subsaharské Africe“. Myslím, že to není zrovna to, co český národ potřebuje. Ale možná se mýlím.

Karel Kříž na svém blogu:
Byrokrat, politik, revoluční odborář, sociálně vyloučený pobírač dávek, zelený nebo multikulturní pachatel dobra či pseudopodnikatel žijící z tunelování státních zakázek, pro které je současný eurosocialismus prioritně nastaven, společnosti žádnou hodnotu nepřinese. Ba naopak. Bohužel jsme však dopustili, že tyto skupiny jsou dnes rozhodující silou. Silou, která má navíc jasné politické krytí a je štvána do nesmiřitelného boje o svoje prebendy, o které by zánikem současného systému, a při návratu ke klasickým hodnotám, přišla.

Jeden politicky nekorektní z facebooku:
Sejde se Čech, Žid, Rakušan, Japonec, Avatar a parta komunistů...
Takhle nezačíná vtip, takhle začínají naše prezidentské volby...