ÚTERNÍ GLOSY 6.11.2012

Miroslava Macka
Velmi výstižná věta Martina Weisse ve včerejších Lidovkách:
To, že strana, která si na oko drásá žíly kvůli zvýšení DPH, jež má přinést 16 miliard, si zvolí místopředsedou ministra (Chalupu), který řídí rozhazování 17 miliard v rámci programu Zelená úsporám, vypovídá o skutečných prioritách a problémech občanských demokratů víc než kterákoliv věta z kteréhokoliv projevu, jenž na tomto kongresu padl.

Na právě proběhlém kongresu ODS mnohokrát padla slova „návrat ke kořenům“ a mnoho novinářů i občanů je už mají za klišé. Dovoluji si tedy uveřejnit svůj text z MF Dnes, starý bez jednoho jediného dne přesně čtyři roky:
Návrat ke kořenům ODS
V sobotním Zápisníku mne Josef Chuchma vyzval, abych vysvětlil pojem „návrat ke kořenům ODS“, který jsem použil v jednom ze svých textů.
Tady je moje odpověď.
ODS byla založena jako nezbytné a nutné protizávaží tehdy převládajících tendencí hledání nových „třetích cest“. A to jak tendencí formálních (Strany jsou pro straníky, forum pro všechny, abych připomenul tehdejší hlavní heslo), tak obsahových (nepolitická politika, snaha navázat na reformní socialismus let šedesátých, odmítání pravolevého vidění světa a hlásání konce pravice a levice v politice, kategorické odmítání tržních principů v ekonomice, atd.).
Do vínku si proto dala předsevzetí být klasickou politickou stranou s klasickou strukturou a jejím hlavním programem byla obnova tržního hospodářství a demokracie západního typu. Cílovou voličskou skupinou se pak zákonitě stala obnovující se a nově vznikající střední třída. Tedy občané, kteří, řečeno se sociology, „sami usilují o zhodnocení svého specifického kapitálu, jimž disponují“,i jinak řečeno „kteří spojují práci s vlastním kapitálem rozličného charakteru (tedy kupříkladu i se vzděláním)“.
Proto se také v preambuli stanov ODS píše, že ODS je stranou schopných, podnikavých a sebevědomých občanů, kteří dokáží převzít odpovědnost sami za sebe, za svoji rodinu, za svoji obec a za stát. Stranou, jejímž členům jsou cizí jakékoliv socializující a kolektivizující tendence, kteří dávají přednost rovnosti příležitostí před rovností v přerozdělování, kteří chrání svá práva a svobody, atd., atd.
Také malý, ale výkonný stát, tedy méně byrokracie, zákazů, příkazů a nařízení a tedy více osobní svobody rozhodování, si dala ODS do vínku.
Což jsou pochopitelně jen více či méně líbivě formulované ideje a zásady. V praxi by ovšem měly být přetavovány (a to zvláště dnes, kdy ty zásadní, velké politické a ekonomické změny byly už probojovány a učiněny v letech devadesátých) do praktického každodenního vládnutí.
Jenže zdaleka nejsou, opak je pravdou.
Troufám si tvrdit, že středostavovský občan nikterak netouží po co nejmenších daních, neboť je dostatečně vzdělán, aby věděl, že budování, udržování a správa moderního evropského státu něco stojí, rozhodně však chce za své peníze od státu odpovídající výsledky a služby. A toho se mu za mnohaletého vládnutí levice pranic nedostávalo a očekával pochopitelně po nástupu ODS do vlády rychlé, razantní a účinné změny.
Co však vidí? Stále neskutečné plýtvání, kam se podívá. Předražené investice, přímo šílené státní zakázky, nesmyslné dotace za nic, uplácení spousty individuí, kteří si ze sociálních dávek udělali živnost, stovky a tisíce levých veřejnoprávních rukou, natažených ke státnímu měšci, stále stejná kvanta úřadů a úředníků, vyhlášek, nařízení a buzerace, vše patřičně bruselsky potencováno.
Nepřehlednou, neprovázanou a stále komplikovanější legislativu, v níž už se často nevyznají ani sami právníci. Neustálé nesystémové, aktivistické změny, které obtěžují, aniž by přinesly cokoliv prospěšného. Bodový systém na silnicích, poplatky u lékaře, radary místní policie, povinné zimní obutí (a doplňte si sami z dlouhatánského seznamu): vše nedostatečně připraveno, narychlo spíchnuto, posléze opakovaně doplňováno, měněno….prostě šlendrián.
A to nemluvím o veledůležitých věcech nadhorizontních, tedy kupříkladu o absolutně nezodpovědné energetické politice, která v budoucnu ještě více prohloubí naši závislost a dramaticky zvýší ceny. Ale také chápu, že pro statisíce živnostníků a podnikatelů je bližším zlem kupříkladu „Kniha jízd“, zcela zbytečně jim otravující každodenně život, přičemž pro jejich zrušení nikdo z politiků ODS nehne prstem, zato se namísto toho vehementně starají o zákaz kouření téměř všude či další „důležitosti“.
K tomu pak připočtěme bohorovné chování stávajících pravicových politiků, kteří navíc na svoje vzdělané voliče používají propagandu, vhodnou spíše pro tupé stádo. A oprávněnou obavu středostavovských občanů, že v takto špatně spravovaném, nesolidním, neustále změnami rozpohybovaném státě vzniká nemalý prostor pro populisty a demagogy, ba dokonce i pro návrat komunistů k praktické moci.
Čímž jsem vlastně už odpověděl: návrat ke kořenům ODS vnímám jako návrat k trvalé, každodenní (a proto nepříliš vděčné) práci na tom, aby občané měli co největší prostor pro vlastní iniciativu, tvořivost, pracovitost a aby dostávali za svoje těžce vydělané a státem sebrané peníze co nejlepší služby a produkty, aniž by přitom byl stát příliš vidět. A pochopitelně prováděnou lidmi na úrovni. Pak se zklamaní voliči k ODS velice rádi a rychle vrátí.
Opakuji: Publikováno 7. 11. 2008…

Opsáno z facebooku:
Matka s dítětem cestuje tramvají a neposedné dítě otravuje pána sedícího před ním.Ten se otočí a slušně žádá paní, aby si dítě uklidnila, neboť ho obtěžuje a pořád mu kope do sedačky. Paní na pána začne řvát, že mu do toho nic není, že vychovává své dítě moderní volnou výchovou. Všemu přihlíží cca dvacetiletý mladý muž s dredy a piercingem. Po chvíli mladík vytáhne z úst žvýkačku, nalepí ji dítěti na hlavu a naprosto šokované matce oznámí: Já měl taky volnou výchovu!