PÁTEČNÍ GLOSY 12.10.2012

Miroslava Macka
Už dlouho jsem se tak hořce nepobavil jako nad titulkem z dnešní MF Dnes a jeho podtitulkem: „Vůle platit daně klesá, co s tím?“ Ministerstvo financí zvažuje mediální kampaň.

Také přibývá článků o zdravotnictví, a to přímo úměrně tomu, jak přibývají miliardy, které chybějí Všeobecné zdravotní pojišťovně.
Kupodivu žádný z nich nevychází ze staré, mnohokrát prokázané poučky, která zní: Zdravotnictví má být dostupné, bezplatné a kvalitní. Nikdy ovšem nemohou tato tři kriteria platit zároveň. Je-li zdravotnictví dostupné a bezplatné, nemůže být kvalitní. Je-li zdravotnictví dostupné a kvalitní, nemůže být bezplatné. Je-li zdravotnictví bezplatné a kvalitní, nemůže být dostupné.

Nejnovější čísla z Řecka:
Nezaměstnanost dosáhla v červenci tohoto roku 25,1 %. U mladých do 25 let činí 50%, ve skupině lidí mezi 25. - 30. rokem činí přes 30%.
Řešení? Opět nacpeme do Řecka peníze, aby nám je mohlo vrátit ve formě splátek starých dluhů a o dva roky odložíme jakékoliv smysluplné řešení.
Další vítězství politiky nad zdravým rozumem…

„Bezedné koryto zelených subvencí“ je pěkný a výstižný výraz pocházející z Velké Británie, kde chtějí zcela zrušit podporu větrným elektrárnám.

Americký komik Gene Wilder:
Když bude držení zbraně zakázané, nikdo si žádnou neopatří? Prosím vás, povyprávějte mi o tom, jak si nikdo neopatřuje drogy…

Opsáno z facebooku: V USA můžete volit mezi demokraty a republikány, ve Velké Britanii mezi konzervativci a labouristy, v Česku mezi pátkem a sobotou…