PONDĚLNÍ GLOSY 10.09.2012

Miroslava Macka
Z pátečního projevu Davida Ratha ve sněmovně čišela taková bezostyšnost, že jsem se velmi divil pevným nervům pánů Nečase a Schwarzenberga, neboť nepovstali, nedali mu další výchovný záhlavec a neodešli z jednací síně.
Jinak, pokud by se vypustila ta jeho plejáda slov složená z obviňování, sebelítosti a líčení sama sebe jako vzor vší zásadovosti a ctnosti, zůstalo toho pramálo: daktyloskopický nález (žádné moje otisky na bankovkách, žádné otisky Pancové, o Kottových se kupodivu nezmínil, přičemž najít a identifikovat otisky na opotřebovaných bankovkách či na starší lepenkové krabici je vzhledem k materiálu vysoce nepravděpodobné).
Ovšem ta jediná podstatná věc jakoby všem komentátorům unikla, ačkoliv vyřčené věty, čtené prismatem Rathovy pokřivené osobnosti, mluvily jasně: Teď do voleb (dvakrát podtrženo) o financování ČSSD neřeknu ani slovo, protože by to ohrozilo volební vítězství levice. Předpokládám ale, že až se ČSSD dostane k moci, udělá vše pro to, abych nebyl natvrdo zavřen. Jinak začnu mluvit!

„ Vedení a schopnost vládnout byly nahrazeny vyjednáváním a kompromisy, vládnutí podle jasného přesvědčení bylo nahrazeno vládnutím podle konsensu.“ (Margaret Thacherová)

Evropská komise prý zastaví dotace do Česka ve výši 20 miliard. Nejlepší zpráva by ovšem byla ta, že Evropská komise zastavuje veškeré dotace všem. Což se ovšem bohužel nikdy nestane, neboť moc politiků je přímo úměrná sumě přerozdělovaných peněz, v Bruselu jako v Praze či jinde.

V debatě o vyloučení Zoo Dvůr Králové ze světové asociace zoologických zahrad pronesl evoluční biolog Jan Zrzavý slova, která mají mnohem širší platnost: Do zvířecích práv, důstojnosti a podobně si jenom projektujeme naše lidské obsese, zvířata s tím nemají nic společného. Však taky o tom, co zvířata chtějí, nejvíc mluví ti, kdo o nich vůbec nic nevědí a rádi by jim zajistili to, čeho mají sami málo.

Čtenářka glos D. B. mi napsala k zákonu o církevních restitucích:
Návrh zákona vrácený Senátem byl zařazen v souladu s jednacím řádem na pořad 45. schůze Poslanecké sněmovny. Pak z něj byl ovšem vyřazen a přesunut na další schůzi PS. A zde nastává problém, protože zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny říká, že:
„Jestliže Senát návrh zákona usnesením zamítne, předseda jej na nejbližší schůzi, nejdříve však za 10 dnů od doručení usnesení poslancům předloží Sněmovně, aby o něm hlasovala znovu.“
Bude-li tedy zákon o církevních restitucích ne-přijat na jiném, než nejbližším jednání Poslanecké sněmovny, bude pravděpodobně možné napadnout jeho přijetí či nepřijetí u Ústavního soudu. No, možná to byl záměr.

Studentské volby (opsáno z facebooku):
Studentské volby ve stručném překladu: 1) Chci porno, filmy a mp3 zadara (tedy volím Piráty, holt internet je cool), 2) chci bourák, vilu, závist socek a sousedů (proto volím TOP09, protože chci být jako oni) 3) chci tu cizáckou a barevnou lůzu bít tyčí do hlavy a chci, aby se mě sousedi báli a chci konečně někam patřit (proto volím Dělnickou stranu).