ČTVRTEČNÍ GLOSY 30.08.2012

Miroslava Macka
To je zase křiku kvůli odvolání policejního prezidenta Lessyho! Jako by všichni zapomněli na policejní heslo „Pomáhat a chránit“!
Co je tedy na tom divného? Prostě se tak pomáhají ochránit někteří politici…

Začínám dohlédat, kde je základní problém dnešního podivného světa: ve včerejších Lidovkách vyšel na titulní straně velký článek „Nezaměstnaní odmítají veřejné práce“ a v něm věta jedné takto „postižené“, kterak je tato práce „potupná“.
Kdyby vedle ní stál můj moudrý otec, zle by se na ni obořil se slovy: „Žádná práce není potupná, dělá -li se pořádně!“

Sociální demokracie pozastavila rozdávání půllitrových lahví s oranžádou na svých mítincích, neboť neobsahují povinný údaj o výrobci, prodejci nebo distributorovi.
Obávám se ovšem, že socialistickým oranžovým mozkům ani nyní nedojde, kterak všelijaká striktní nařízení, příkazy, zákazy a omezení komplikují život občanů a nadále se nebudou řídit zdravým rozumem…

JUDr. K. P. mi odpověděl na moji prosbu k právníkům:
Ohledně záležitosti pana Knetiga a nelegálního nahrávání jeho osoby lze citovat nález Ústavního soudu sp.zn. II. ÚS 1414/07, který říká, že „důkaz získaný nezákonným způsobem je absolutně neúčinný a v trestním řízení nepoužitelný.“ Tato praxe je letitá, nejméně od roku 1994.
Podle § 12 občanského zákoníku:
(1) Písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se fyzické osoby nebo jejích projevů osobní povahy smějí být pořízeny nebo použity jen s jejím svolením.
(2) Svolení není třeba, použijí-li se písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky nebo obrazové a zvukové záznamy k účelům úředním na základě zákona.
(3) Podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy se mohou bez svolení fyzické osoby pořídit nebo použít přiměřeným způsobem též pro vědecké a umělecké účely a pro tiskové, filmové, rozhlasové a televizní zpravodajství. Ani takové použití však nesmí být v rozporu s oprávněnými zájmy fyzické osoby.
Pan Michálek v době pořizování svého záznamu jej patrně nepořizoval k účelům úředním a na základě zákona. Získal jej tedy nezákonným způsobem.
V případě kamerového záznamu Vámi uváděného by se zjišťovalo patrně, zda bylo k jeho pořizování vysloven souhlas Úřadem na ochranu osobních údajů. Pokud by byl, pak by byl záznam legální.

Moje p. s.: Velmi děkuji!

Čtenářka glos I. Ř. mi napsala k předvolebnímu speciálu ze Zlína:
Také jsem ten pořad poslouchala a nemáte pravdu, že o podpoře drobných a středních podnikatelů se nikdo nezmínil. Mluvil o tom komunistický kandidát a to jsem zase zaúpěla já, protože přesně tak slibovali komunisti před volbami po válce. Proto se divím, že včera nikdo z obecenstva nevstal, aby připomněl, jak to dopadlo, když se tehdy dostali k moci. Copak už o tom nikdo nic neví?

Přítel O. V. mi napsal:
Velmi mě pobavily zprávy dvou státních institucí, které plně zapadají do s nebezpečným rozkmitem blbnoucí současnosti. BIS a ÚOOZ ustaraně varují před prorůstáním organizovaného zločinu do státní správy za vydatného přikyvování protikorupčního generála Randáka (jeho ohlášenou kandidaturu na prezidenta považuji za jednu z nejpůvabnějších pitomostí celé "přímovolbové" šarády - doufám, že to odmítne, neboť paralela s Putinem se nabízí téměř okamžitě). Přitom, kdyby našimi daněmi placení hoši věnovali více času "otevřeným zdrojům", zjistili-by, že ke třem "pilířům" organizovaného zločinu - tedy drogám, prostituci a hazardu - před nějakou dobou přibyl čtvrtý - státní rozpočet. Tedy jeho systematické rozkrádání. Jedná se o pilíř velmi mocný, nevysychající (zatím) a za určitých okolností téměř "nepostižitelný". To za prvé. Druhý bod, kterého si mohli chlapci také všimnout je, že v našem státě už organizovaný zločin nemá kam "prorůstat". U nás je už pěkných pár let organizovaným zločinem sama státní správa. I když na svých slovech trvám, co s tím, nevím. Nejspíš by to chtělo hodně megatun...