STŘEDEČNÍ GLOSY 29.08.2012

Miroslava Macka
Včera jsem poslouchal kousek krajského volebního speciálu Martina Veselovského ze zlínského kraje, zrovna když řeč přisla na to, kterak zaplnit Strategickou průmyslovou zónu Holešov, která spolykala miliardu a sídlí v ní jen jedna firma, neboť je pod ní zásobárna pitné vody a tak některé podniky raději šly jinam. Tu promluvil silným hlasem stávající hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák a rozhořčil se nad zpochybňováním této investice, neboť „je přece jedno, zda bude zóna využita za rok, za dva či za více let, prostě až zase nastane konjunktura, tak bude připravená a zaplní se.“
Vedle stojící ekonomka Petra, aniž by tušila o koho jde, zaúpěla: „To je vůl!“ I opravil jsem ji, že je to zlínský hejtman, který má jen trochu svérázné názory na rentabilitu investic (pochopitelně nikoliv vlastních) a že dokonce v průzkumu veřejného mínění získal před pár dny nejvyšší počet preferenčních hlasů…

Také se všichni zlínští hejtmanští kandidáti předháněli v tom, kterak podpoří drobné podnikání, přičemž mluvili jen o penězích a dotacích. O zredukování byrokratické džungle pro podnikatele a o nižších daních nemluvil nikdo, dokonce ani ze strany dříve pokládané za pravicovou. Tristní to věc.

Nemohl by mi nějaký fikaný právník vysvětlit (nejlépe dvěma zcela protichůdnými názory), jak to vlastně je?
Soud ve známém případu Knetig neuznal coby důkaz nahrávky, které pořídil nahrávač Michálek, neboť nebyly pořízeny se svolením nahrávaného (prý jde o rozhodnutí ústavního soudu).
Když vyloupím banku a jediným důkazem bude kamerová nahrávka (pořízená, pochopitelně bez mého svolení), budu též osvobozen?

Ludvík Vaculík ve včerejších Lidovkách:
Dáte někomu větší dar: stát hned z toho chce mít daň, ač neměl žádnou zásluhu., snad že vám to už dříve nezabavil? Já si tu ohavnost uvědomuju, když čtu, že se bude zvyšovat poplatek třeba za zápis do katastru. Ten zápis přece nemůže stát více než dvacet pět korun! To ostatní je plat parazitům.

Čtenář glos D. P. mi napsal:
K nákupu učebnic a pomůcek bych si dovolil poznamenat, že některé socialistické výdobytky platily pouze v Československu a zdaleka ne pro celou socialistickou soustavu. Například v Sovětském svazu učebnice kupovali rodiče vždy. To stejné platilo pro léky, které se běžně hradily (předpis sloužil jenom pro jejich výdej).