STŘEDEČNÍ GLOSY 18.07.2012

Miroslava Macka
Advokátka Klára Samková dnes na FB:
Včera jsme měli při večerním deci rozhovor s manželem (a dcerou), kdy jsme se bavili o sexuálním zneužívání nezletilých, zejména vlastních dětí. Vzpomínala jsem na DESÍTKY případů, kdy manželka v rozvodu obvinila manžela ze sexuálního týrání či obtěžování dětí, zejména dcer. Řekla jsem, že mám ty stupně, kdy dochází ke vznesení obvinění ze strany ženy, docela dobře vychytaný a umím odhadnout, kdy se k tomuto obvinění žena uchýlí. Načež choť vznesl dotaz: a v kolika případech se toto obvinění ukázalo pravdivé anebo si myslíš, že bylo pravdivé? Hluboce jsem se zamyslela, protože takto souhrnně jsem se na své kauzy dosud nedívala. A řekla jsem: Ani v jednom. Za dvacet let advokátní praxe ani v jednom…
Takže tímto prizmatem se dívám na „Kausu svědka ve věci CASA.

Co pořád máte proti těm vysokým daním? Jen si přečtěte následující řádky:
Nejvyšší kontrolní úřad prověřil devět úvěrů, které poskytla Česká exportní banka na podporu českého vývozu, a to celkem za 13,2 miliadry korun. Úvěry za 8,2 miliardy byly dle kontrolního úřadu poskytnuty neoprávněně.
Z celkem 143 miliard korun, které banka poskytla v letech 2005 – 2011, získaly dvě firmy celkem 19,5 miliardy, tedy 13,6 % všech úvěrů. Jedna z těchto firem promptně přeposlala 40 % prostředků z úvěru subdodavateli v jednom z daňových rájů.
A zamyslete se…

Čtenář glos M. Ch. mi napsal:
Státní mašinerie se stala součásti velkých řetězců. Za legální považuje tzv. potraviny, které oč mají delší dobu trvanlivosti o to více škodlivin obsahují. Za nelegální se považují obyčejná šlehačka, domácí vajíčka apod.Takže dnes zakoupený dort můžu hodit po oslavenci a vcelku ani moc nezmění tvar a také se dá se souhlasem státních institucí jíst i po týdnu (teoreticky). Zato dort obsahující do nedávna normální položky znamená téměř hrdelní zločin. Takto ochraňuje "naše státní správa" všechny hyper a jiné markety. Navrhuji jediné- založit celostátní klub, kde bude možné podle stanovených pravidel (něco jako revers) vyměňovat a prodávat to co je normální, třeba prase nebo vlastní třešně. Jinak nebude jiné varianty, než si koupit rohlík vyrobený v Polsku, zabalený v Maďarsku a z distribučního mrazírenského centra u české dálnice rozvezený až do poslední dědiny v Beskydech.
To je to totiž legální.

Čtenář glos K. V. mi napsal:
V úterních glosách uvádí Váš čtenář F.C., že od konce minulého měsíce byla povinnosti uvádět na provozovně IČO a jméno zrušena. Není tomu tak. Od konce června byla zrušena pouze povinnost uvádět zde i identifikační číslo provozovny, které není identické s IČO. Povinnost uvádět IČO a jméno (název) nám zůstala.