ÚTERNÍ GLOSY 12.06.2012

Miroslava Macka
Tuhle jsem zase četl v novinách tklivý článek o dlužnících, kteří podlehli svodům konzumu a napůjčovali si statisíce.
V tomto mne ovšem zarazila jedna věc: byl zde popsán příběh 28 letého policisty, který byl schopen nasekat dluhy za 1,5 milionu a půjčit si téměř od všech bank a lichvářů v zemi.
Domníval jsem se totiž, že policista musí projít docela náročnými psychologickými testy a také jeho soukromý život je poněkud sledovanější okolím i nadřízenými, neboť nejde jen o něj a jeho soukromé problémy, ale též o pověst policie jako celku.
Vidím, že už musím z těch rakousko - uherských a prvorepublikových představ velice, převelice slevit…

„Řecko nebude potřebovat zahraniční pomoc a se svými problémy je schopno si poradit samo.“ (Guvernér řecké centrální banky Provopulos 8. března 2010).
„Řecko požádalo o aktivaci mezinárodní pomoci. Je to nevyhnutelné.“ (Premiér Papandreu 11. ledna 2011).
„Rád bych sdělil, že portugalská vláda nebude žádat o žádnou pomoc či finační podporu a to z jednoho důvodu, není to nutné.“ (Premiér Sócrates 11. ledna 2011).
„Vláda se rozhodla požádat Evropskou komisi o finanční pomoc.“ (Premiér Sócrates 6. dubna 2011).
„Absolutně vylučuji, že by Španělsko spadlo do stejné situace jako Portugalsko a Řecko.“ (Ministryně financí Salgedová 7. dubna 2011).
„Španělsko požádalo o evropské finanční prostředky na rekapitalizaci bank, které to potřebují.“ (Ministr hospodářství De Guindos 10. června 2012).
Stále všemu, co se týká eurozóny a eura věříte?

Čtenář glos V. M. mi napsal:
Tak jsem se při poslouchání "Toulek českou minulostí "dověděl, že podnikatel Škoda zaměstnával 35.000 lodí a na to mu stačilo 30 úředníků! V době kdy neexistovaly ani kalkulačky a sjetiny se dělaly systémem hlava, pero ,papír!
Rovněž zastaralou metodou, obyčejným dělením, jsem zjistil ,že na 5 milionů daňových poplatníkú by dle systému "Škoda" bylo potřeba 4286 úředníků a na všech 10,5 milionu občanů 8615 ! Zaokrouhleno směrem nahoru. Zřejmě mám nějakou rozumovou vadu, když si myslím, že technický pokrok , t.j.neskutečná počítačová vybavenost, nesrovnatelné i spojovací možnosti /žádné poštovní drožky a telefon jen někde/ by měly vést k úsporám včetně personálním. Skutečnost jde totiž proti mé úvaze. Přesto, kolik by měl asi p. Škoda úředníků dneska?
Když pak čtu, že jen Drábkovo ministerstvo zaměstnává 18.500 dobře placených a "naprosto nezbytných" úředníků, že státem je živeno 1 100.000 zaměstnanců všech profesí, že státní orgány si za erární peníze najímají další poradenské a právní firmy, tak že nejde ani zjistit ,kolik lidí skutečně vyssává erární peníze, tak by nejen mě, ale všem mělo být jasno. Když k tomu přidáme ještě zakotvené nemravné a pravidelné statisícové odměny ke královským platům tak o to spíše.
Toto je totiž ten hlavní důvod, proč je v kase stále minus. Ne tolikrát skloňovaný důvod o předražených zakázkách, spíš je to odvádění pozornosti od tohoto stěžejního důvodu.
Zkusme systém "Škoda" na pár let a jsem si jistý, že náš pravidelný roční příspěvek do EU nebude z draze půjčených peněz, ale bude to přebytek ,tak jak by to mělo být u všech příspěvků všech států v EU. Pak teprve budou mít zpětné dotace z EU smysl a nebude to jen směšná rvačka o navršené dluhy!