PONDĚLNÍ GLOSY 14.05.2012

Miroslava Macka
No, hurá! Andrej Babiš se rozhodl stát se lídrem nové strany, kterou zakládá, „když už to všechno platí“, jak dodává. Vzhledem k naštvanosti lidí, kteří budou hledat dalšího mesiáše, má ve volbách velkou šanci na úspěch. Lidé, kteří novou stranu budou volit, pak velkou šanci opětovně zjistit, že míra zklamání je přímo úměrná míře očekávání.

Do politiky se chce vrátit recyklovaný Martin Bursík, vídící příležitost spoluvládnout s ČSSD. V rozhovoru v časopisu Týden dokazuje, že se nic nového nenaučil a nic starého nezapomněl: o kterémkoliv politikovi se v rozhovoru zmíní, vždy jen velmi negativně, samozřejmě mimo sebe.
Pamatuji ho ještě z období dělení OF, kdy jsem s ním musel jednat a už tehdy odpoledne neplatilo, co ráno slíbil…

Čtenář glos P. B. mi napsal:
Bioplyn - kvůli jeho výrobě se bude muset pěstovat něco rychle rostoucího, aby se to pak nechalo shnít. Běžného organického odpadu je na provoz bioplynové stanice pro výrobu elektřiny nedostatek. Tudíž kromě řepkových a fotovoltaických lánů zemědělské půdy se další půda odsoudí k pěstování biomasy. Samozřejmě, že biopaliva do pohonných hmot, fotovoltaika, větrníky, připomínající štětky na čistění WC mís, a biomasa nejsou schopné existence bez vydatných dotací ze státního rozpočtu, tj. z našich kapes. Pohonné hmoty zdražují kvůli povinému přidávání biopaliva, elektřina kvůli povinému výkupu a zajištění zisku vlastníkům těchto neužitečných výrobních prostředků. Navíc tím, že obsazují půdu pro pěstování užitečných rostlin (např. obilí, řepa, atd.), produkty z nich se stávají vzácnější a tudíž dražší. To je trojí "užitek" z těchto zelených zvrhlostí. Dopady na ekologii a tvář krajiny jsou už dnes nepřehlédnutelné.
Parlament přehlasoval prezidentovo veto dalšímu legislativnímu násilí. Udělal to z blbosti, anebo pro peníze? Pokud se myslí boj proti korupci vážně, jeden jmenovitý seznam korupčníků existuje z hlasování parlamentu proti prezidentovu vetu. Navíc je zločin zesílen o to, že byl proveden ve spolčení. Že to někdo udělal z blbosti? I blbost je trestná, pokud napáchá miliardové škody.

Čtenář glos V. T. mi napsal:
U tzv. státních maturit je zřízena funkce školního maturitního komisaře
(ŠMK). Školení na tuto funkci trvalo několik měsíců a školitelé samozřejmě
nepracovali zadarmo, cestovné nebylo nulové a za učitele na školení museli
pracovat jiní učitelé.

Práce ŠMK v tomto týdnu na naší škole:
7.30 - příchod do školy (Cermat vyžadoval nejpozději v 7.00)
7.55 - otevření bedny se zadáním , předání jednoho až tří balíčků a dvou až
šesti obálek jednomu až třem zadavatelům (plus několik podpisů stvrzujících
předání)
7.57 - zaplombování bedny, dva podpisy o zaplombování
10.00 (plus minus 10 minut - déky zkoušek jsou v různých předmětech různé)
převzetí obálek s odpověďmi žáků (plus několik podpisů...), cca 10 minut
skenování odpovědí a odeslání do Cermatu
12.05 - stejná práce jako v 7.55
12.07 - stejná práce jako v 7.57
14.00 - stejná práce jako v 10.00
14.15 - předání naskenovaných dokumentů řediteli školy (archivují se 45
let), několik podpisů stvrzujících předání
14.20 - odchod ze školy (v pátek již 13.20)
V těchto 4 pracovních dnech konalo zkoušku celkem 21 studentů.
Za každou započatou hodinu práce dostane ŠMK odměnu 130 Kč (před zdaněním),
za druhý týden společných maturit tedy 4 x 8 x 130 - 1 = 4030 Kč. K tomu je
nutno přičíst náklady na cestovné.
Netuším, na kolika místech se celkem maturuje (má-li škola více oddělených
budov, je komisař vyslán do každé budovy, tedy na jedné škole může působit
více komisařů).
Milióny naskakují - a odměny komisařů jsou ty nejmenší částky, které se v
zavedeném systému maturit vyplýtvají.