STŘEDEČNÍ GLOSY 9.05.2012

Miroslava Macka
Konečně vím jak vypadá sběr starého železa a dalších kovů: to přijede pár lidí autem, zeptá se vás, zda nemáte nějaké nepotřebné kovy a vy jim je s radostí, že se jich zbavíte, přenecháte. Doufám, že máte podobné zkušenosti!

Zase jedna zcela neúplná zpráva:
Projekt elektronického receptu na léky stál čtyři roky práce a 180 milionů korun. Za celou dosavadní dobu existence jej využilo osm tisíc lidí, takže vydání jednoho e-receptu přišlo na 22,5 tisíce. Státní ústav pro kontrolu léčiv vypisuje novou soutěž za 32,5 milionu korun na zabezpečení bezproblémového provozu elektronických receptů.
V této zprávě totiž chybí kdo a kolik let vězení a jak vysokou náhradu škody za takový způsob hospodaření s veřejnými prostředky obdržel.

A opět to stejné:
ČEZ koupil většinový podíl v albánské distribuční síti za 2,6 miliardy korun. Kumulovaná ztráta za poslední tři roky činí více než 2 miliardy a výroční zpráva ČEZ přiznává, že za další tři roky může vzrůst o dalších 10 miliard.
Zodpovědní manažeři už v ČEZu nedělají – užívají si miliony z akciových motivačních programů…

Miloš Zeman v rozhovoru pro MF Dnes:
„Kritizoval jsem a budu i nadále kritizovat většinu účastníků internetových diskusí, protože to je stoka. Devadesát procent účastníků těchto diskusí jsou zakomplexovaní idioti, kteří zaprvé o věci nic nevědí, zadruhé požívají vulgarismů a neumějí pořádně česky a zatřetí si vzájemně nadávají, což není diskuse.“
Jak jinak, Miloš Zeman se opět mýlí: je jich rozhodně více než devadesát procent.

Čtenář glos P. K. mi (s hlubokou znalostí věci) napsal:
Ministerstvo vnitra ČR v rámci "Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost" letos vyhlásilo výzvu č.89 pro získání dotace na "Zvýšení kvality řízení, financování a good governance v úřadech územní veřejné správy".
Dotace je čerpána z Evropského sociálního fondu a mohou o ni požádat obce, kraje a hlavní město Praha, včetně všech 22 městských částí.

A nyní pár zajímavostí.

Celkem má být ( a počítejme, že bude) na dotacích rozděleno 510 mil. Kč (85%) přímo z Bruselu a počítá se, že 90 mil. Kč (15%) bude finanční spoluúčast žadatele. Ve finále bude utraceno 600 mil. Kč.
V desítkách a stovkách miliard přeposílaných z Prahy do Bruselu a zpátky, celkem drobné číslo, zdá se.

Dále to začíná být zajímavější.
Minimálního hodnota jednoho projektu je stanovena na 1 mil. Kč (na MVČR se zřejmě nazabývají drobnými) a jeho maximální hodnota na 10 mil. Kč. Máme tedy stanovené mantinely finanční. Pokud by si ovšem některý starosta či hejtman myslel, že za tuto částku vybaví úřad počítači nebo programy, není tomu tak. Nákup softwaru je limitován částkou 60 tis. Kč a nákup drobného hmotného majetku částkou 40 tis. na jeden projekt.
Za co tedy budou ony peníze utraceny ?
Podívejme se tedy na do výzvy, ocitujme pár bodů a pokusme se rozklíčovat ministerský newspeak.

Oblast podpory: Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy.
(institucionální = úřední, takže zřejmě posílíme úřední kapacitu a zároveň ji uděláme efektivnější)

Specifické cíle:
- Zvýšit kvalitu regulace
(Takže stávající regulace prostřednictvím stovek zákonů a vyhlášek je málo kvalitní, či nedostatečná, nebo nerozumím modernímu významu slova regulace.)
- Zefektivnit vzdělávání, odbornou přípravu a rozvoj zaměstnanců a úřadů územních samosprávných celků a politiků, včetně volených zastupitelů územních samosprávných celků.
(Zřejmě tedy nestačí povinnost každého úředníka absolvovat vstupní vzdělávání, průběžné vzdělávání a prokazovat zvláštní odbornou způsobilost danou zákonem o úřednících. Nemluvě o tom, že každý člověk, který chce uspět na trhu práce se průběžně vzdělává sám, po celý život a za své. Pro voleného politika by to snad měla být povinnost. )
- Zlepšit kvalitu řízení a managementu v úřadech
- Zmírnit regionální rozdíly v poskytování veřejných služeb a zajistit jejich adekvátní dostupnost.
- Zvýšit transparentnost a otevřenost úřadů
(Zde jaksi také nestačí, namátkou, zákon o poskytování informací, zákon o veřejných zakázkách, zákon o střetu zájmů, zákon o obcích, zákon o poskytování informací, zákon o rozpočtových pravidlech obcí, nemluvě o povinnostech vyplývajících z organizačního a jednacích řádů, které do detailu rozpitvávají povinnosti úředníků a zastupitelů.)

No nic. Postupme do vyššího levelu.

Bod 3.1 výzvy - Podporované aktivity:
- aplikace moderních metod zvyšování výkonnosti, kvality, efektivity a transparentnosti územní veřejné správy a veřejných služeb včetně zavádění sledování výkonnosti úřadů územní veřejné správy a analytické činnosti k identifikaci prostorů pro zlepšení a k návrhům řešení v oblasti transparentnosti a efektivity řízení rozpočtu a nástrojů na podporu řízení rozpočtového procesu s cílem zvýšit schopnost reakce na dopady ekonomické krize,
- posilování etických standardů ve veřejné správě
- provádění analýz veřejné správy k navrhování realizace postupů a činností vedoucích ke zvyšování efektivity, kvality a transparentnosti veřejné správy a racionalizace rozdělení kompetencí v rámci orgánů veřejné správy a racionalizace rozdělení kompetencí v rámci orgánu veřejné správy s důrazem na efektivnost
- vybudování kapacit a nástrojů pro tvorbu, monitorování a evaluaci politik a strategií v územní veřejné správě

Zde nemohu nevzpomenout na scénku ze slavné české komedie osmdesátých let, kdy básník Štěpán Šafránek učí Emila Nádeníčka košatit věty...

Bude se tedy školit, bude se metodicky řídit, bude se provádět analýza, budou se zavádět moderní metody řízení, bude se implementovat a aplikovat, a budou se realizovat systémová opatření....samozřejmě prostřednictvím firem a společností, které mají nezbytné kvalifikační předpoklady, certifikáty, a které jsou na to všechno už připraveny. Jak jinak. To vše za minimálně 1 mil. Kč na jeden projekt.
Podobnost s buzerační implementací ISO v soukromém sektoru je čistě náhodná. Prostě, jak praví kolegové na jiném foru, prodej leštěných prdů.

Ano, za toto bude utraceno 600 mil. Kč, tedy hrubým propočtem 60 Kč za každého občana ČR .
Použít dotaci na něco jiného není možné. Brusel to tak chce, Brusel si to žádá.

Nebude za to ani metr chodníku, ani jeden sloup veřejného osvětlení, ani jedna kanalizační vpusť ... Tedy ani jedna z podstatně důležitějších věcí pro obec a její obyvatele.
Drtivá většina slušných starostů nebo zastupitelů malých obcí, jejichž práce je denně kontrolována sousedy-voliči, by dokázala onu šedesátikorunu za každého obyvatele utratit podstatně smysluplněji.
I kdyby ji třeba měla investovat do "lidských zdrojů" v podobě mladých dobrovolných hasičů, kteří jednou vystřídají ty stávající.

Opsáno z facebooku:
Merkel + Hollande = Merde.