ÚTERNÍ GLOSY 24.04.2012

Miroslava Macka
Moc se mi líbí současná čeština : „Projekt ODS, TOP 09 a platformy Karoliny Peake“. Také se mi líbí slova premiéra Nečase, že nelze jednat s Věcmi veřejnými, neboť „ při jednáních neplatí slovo jejího předsedy“. Maně si totiž vzpomínám, kterak před nedlouhými hodinami pravil, že buď Karolina Peake sestaví z přeběhlíků z VV poslanecký klub nebo budou předčasné volby (a totéž potvrdilo vedení ODS), aby tato slova záhy neplatila…

Toto není, bohužel, vtip:
Vznikl projekt „Výzkumného centra archeologie zla o. s. p.“ zvaný Unde malum (Odkud zlo), který má předcházet rasismu a připomínat původ zla v lidské společnosti. Počítá s rozpočtem 90 milionů korun z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost…
Podojení daňových poplatníků se má pochopitelně dít pod ušlechtilou záminkou: „Vytvořit efektivní systémový rámec získávání a osvojování vědomostí v oblasti prevence rasismu a xenofobie a studia historie genocid, masové likvidace a dalších forem etnického a rasového násilí na úrovních počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání“.

A následující též ne:
Majitel obchodu s koly, který zásluhou kamerového záznamu umístěného na facebook, odhalil zloděje jednoho ze svých kol, dostal následně od Úřadu pro ochranu osobních údajů pokutu 5.000.- Kč plus správní poplatek 1.000.- Kč, neboť prý neměl předběžný souhlas zachycené osoby s publikováním. Podle medií neexistuje proti rozhodnutí opravný prostředek.
Hrubě nesouhlasím, neboť o jednom velmi účinném bych věděl: ten nesmyslný úřad okamžitě zrušit.

Čtenářka glos K. H. mi napsala:
Navzdory všemu, co se děje, začínám být alergická na to, jak se kde kdo napříč celou společností – ať ze stran odborářů, médií, „prostého lidu“, umělců , podnikatelů i manažerů – rozhořčuje nad tím, že politici chtějí za každou cenu zůstat u koryta. Mám z toho pocit, že český národ je na vyšší duchovní úrovni a občané kdykoli rádi postoupí své dosažené pracovní posty, platy, společenské výhody i postavení komukoli, kdo má odlišný názor než oni, a tvrdí, že to bude ve prospěch celé společnosti. Aneb to je přece to, co chtějí po politicích.
Politika sama o sobě a ze své podstaty je taková.
Zameťme si každý před svým prahem a místo remcání se snažme ovlivnit to, co je v našich silách.
V žádném případě není hůř, než bylo, jen se to říká.

Čtenář glos M. W. mi napsal:
nemohu nezareagovat na vaší poznámku ohledně "zlatých slov" Dominika
Duky o hlasech odborníků a neznalců.

Víte, mám opačný dojem. Myslím že média až příliš často zbožšťují hlasy
různých "expertů" i když jde často o takové znalce, kteří v oboru
nenalezli jiné uplatnění, než právě žvanění do médií. Například
"dopravní expert" Huml, který to dotáhl až na poslance.

Zbožšťování expertů vede i k tragickým obhajobám a tvorbě nesmyslných
zákonů. Přečtěte si stavební zákon. Dnes bez "expertů" nesmíte vlastně
dělat nic. Na každou drobnost si musíte najmout odborníky a pak to po
nich sami opravit, prostě proto, že tech odborníků vůbec nepřibylo, jen
se zvedla legislativně, tedy uměle jejich potřeba a tak se může stát
odborníkem každej lempl kterej si zaplatí diplom. Například ve
stavebnictví je to velmi silně znát. Můj otec postavil před čtyřiceti
lety celý dům prakticky sám, ačkoli nebyl odborníkem v oboru
stavebnictví. Dům stojí dodnes a nejeví známky nestability nebo
významného opotřebení. Nestavěl podle žádných norem, odborných posudků a
detailního projektu. Projekt pro stavební povolení mu malovali až podle
skutečného stavu. A dnes ? V době zbožštění "expertů", než začnete vůbec
uvažovat o stavbě, musíte již zaplatit několika "odborníkům" a to vás
uvrhne do kolotoče odborných posudků a vyjádření expertů na to či ono.
Když se tím prokoušete ( je třeba až 50 různých vyjádření a posudků )
začne teprve peklo, protože musíte najmout experty abyste splnil
nadimenzované normy odporující zdravému rozumu. Na závěr pak musíte opět
oslovit experty, aby vám udělili posvěcení a ouřad mohl svolit k užívání
stavby.
Stavby pod tím vším dohledem expertů a odborníků po 10 letech vykazují
takové vady že je to někdy na zbourání. A samozřejmě to násobně stavbu
předražuje.

Ne ne, opravdu mi slova pana Duky nezní v uších libě ale naopak.