PÁTEČNÍ GLOSY 20.04.2012

Miroslava Macka
Pokud „odvážná žena“ (tedy žena odvážně bojující za své vysněné místo v politice) Karolina Peake nalezne do pondělí deset poslanců Věcí veřejných, kteří chtějí dodržovat volební sliby a odtrnou se od zbytku, který nepřeběhne, protože chce taktéž dodržet volební sliby (jsme přece v Česku), můžeme očekávat docela zajímavé zprávy. Představa, že by na většinu poslanců Věcí veřejných neměl ABL Bárta sesbíráno kde co, je docela naivní. A představa, že je nepoužije, taktéž. A vzhledem k tomu, že Karolina Peake má z prvopočátků Věcí veřejných a jejich financování viditělně nějaké to máslo na hlavě…

Karolina Peake dokonce v dnešních Lidovkách bezelstně přiznává, že její současné jednání vyplývá z „pudu sebezáchovy“….že u koryta, pochopitelně už nedodává.

Zajímavý názor vyslovil v časopisu Reflex první náměstek ministra financí Ladislav Minčič, kupodivu z ODS: Když se nedaří prosadit úspory na výdajové straně, pak je pro mě omluvitelné, že se zvýší daně, protože hodnota vyrovnaného rozpočtu je pro mne mnohem výš.
A já bloud si namlouval, že když se politikům a jim podřízeným úředníkům nedaří úspory na výdajové straně, měli by jít okamžitě do pryč a vrátit plat…

Opakuji a budu opakovat neustále: veškeré dotace jsou zločin.
Osobní zkušenost popisuje bývalý starosta řeckého městečka Metamorfosi, nyní důchodce Vasiliadis v článku Adély Knapové v Reflexu:
Po vstupu do Unie se náš život o hodně zlepšil. Dávaly se veliké dotace zemědělcům a na opravy škol, kostelů, stavěly se cesty. Ale hodně lidí toho využilo špatně. Namísto, aby peníze použili na rozvoj zemědělství, přestali pracovat a najali namísto sebe pracanty. Místo jednoho úředníka jich najednou potřebovali pět. Ze zemědělců se stali úředníci. Banky nám samy volaly a předháněly se v půjčkách s téměř nulovými úroky. Kdo by to nevyužil?
Dodávám: netřeba se Řekům posmívat a namlouvat si, že u nás je to jiné. Prostým porozhlédnutím lze totiž vidět, že eurodotace se u nás rozhazují úplně stejně, ne-li hůře. Obávám se, že se stejnými budoucími následky.

Myslím, že nápad s dluhopisy, které nic nevydělávají, ale jejich výnos jen dorovná každoroční inflaci, není příliš inovativní. Vzhledem ke stavu Evropy a Česka bych spíše navrhnul dluhopisy, jejichž výnos bude jen dorovnání poloviny inflace či maximálně jedné třetiny. I tak se přece v budoucnu silně vyplatí…

Čtenář glos K. K. navrhl odborářům, kteří chystají demonstrace následující heslo: Chci mít všechno, hned a na dluh!

Děsivá španělská hypotéční bublina vyjádřená čísly zní: poměr úvěrů k příjmům domácností je 124 procent. V Holandsku, dosud pokládaném za vzornou ekonomiku, je tento poměr ještě děsivějších 249 procent. Pokud by tato superbublina splaskla…

Dva doktoři v laboratoři, jeden zvedá zrak od mikroskopu a praví:
"Tak to je konec s civilizací, pane kolego. Líné spermie založily odbory…"