ČTVRTEČNÍ GLOSY 19.04.2012

Miroslava Macka
Fascinuje mne volání premiéra po „bezpečné většině“ v poslanecké sněmovně. Jaké číslo to je? Dovedu si totiž představit velmi bezpečnou většinu 101 hlasů a velmi chabou až nebezpečnou většinu 118 poslanců, jak se ukázalo. Nezáleží přece na kvantitě (přesahuje-li stovku), ale na kvalitě. Při pohledu na dnešní sněmovnu proto žádnou „bezpečnou většinu“ nevidím a nevidím…

Obdobně mne fascinuje jasnozřivost „expertů“ vidících desetiletí do budoucnosti, kupříkladu Jiřího Koželouha z hnutí Duha: „Podle úspěšného britského vzoru usilujeme o přijetí zákona, který stanoví, jaké bude tempo snižování závislosti na fosilních palivech. Jasná a závazná trajektorie na desítky let dopředu dá průmyslu potřebnou jistotu pro zásadní investice do inovací.“

Opsáno z facebooku:
Vít Bárta musí být vcelku spokojený muž. Odchodem zrádců a politických teroristů v čele s Karolínou Peake je rázem o 70 milionů bohatší. Holky a kluci přeci podepsali legendární a jejich voliči opěvovanou smlouvu proti přeběhlictví, kde mají sazbu 7 mega - a slušnost kombinovaná s mravní a morální převahou jim přeci nedovolí to nezaplatit, protože odpovědnost je to, co chtějí do politiky přinést. A odpovědnost nezapomíná, odpovědnost přetrvává, odpovědnost velí poučit se z chyb za cenu bolesti i strasti. Dokonce i finanční. Bárta tak bude mít alespoň nějaký prachy na hejtmanskou kampaň v Plzeňském kraji…