STŘEDEČNÍ GLOSY 28.03.2012

Miroslava Macka
Teorií, jaké spiknutí je za zveřejněnými odposlechy dua Janoušek - Bém a kolik takových nahrávek na jiné politiky tajemní spiklenci v pozadí ještě mají, začíná přibývat.
Jaksi se zapomíná, že jsme v Česku, kde většinou namísto vysoce organizovaných spiklenců s mimořádnými manipulačními schopnostmi jde o klasickou kombinaci neschopnosti, blbosti, uplácení a propletence zájmů, jejichž často náhodné protnutí v prostoru a času pak připomíná akci, na níž by mohly být pyšní Mossad s CIA dohromady.
Takže spíš počítejme s tím, že v BIS je stejný nepořádek a stejně (vysoké) procento nekvalitních a úplatných lidí jako v jakémkoliv jiném českém úřadu či státní instituci, počítejme s tím, že totéž v obdobné míře platí pro telefonní operátory, dále počítejme s tím, že detektivní agentura vedená Bártou ve velkém aktivně sbírala a nakupovala kdeco, aby tak posílila moc svého napoleonského šéfa, a také s tím, že takových (méně viditelných) agentur je jistě víc (Randákova kupříkladu), přičemž se často mohou personálně překrývat s obdobnými institucemi státními, policii a státní zastupitelství nevyjímaje.
Dále je nutno počítat s tím, že případné užití či zneužití takto získaných informací půjde vesměs cestou "nezávislých" medií, které ovšem také mají své vlastní zájmy.
A vzhledem ke zkušenostem z minula nutno počítat i s tím, že po velkém ohňostroji zůstane pár kousků popela, pár okoukaných politiků nahradí neokoukaní obdobní, přičemž přebujelá státní správa, ještě více přebujelá byrokracie a příšerná míra přerozdělování (včetně ještě děsivějších eurodotací), což je prapočátek a základ korupce a všech doprovodných jevů, zůstane v lepším případě stejná.
And last but not least: právě tyto výše vyjmenované základy korupce jsou zhoubou demokracie, nikoliv zveřejnění odposlechů.

Čtenář glos L. P. mi napsal svůj názor, velmi se shodující s mým:
I kdyby byl pan Janoušek hodně šedý až černý, je jen produktem přebujelého a přeregulovaného státu, kde houfy úředníků rozhodují o mých penězích, o tom, kterou nohou mám ráno ve svém bytě vstávat a kteří se mne snaží chránit téměř ode všeho, i když jim o to nestojím. Nebude-li Janoušek, přijdou jiní. A ti, co dnes nejvíce křičí, by se v pozici p. Janouška chovali stejně a již se těší, jak ho nahradí.

V USA investovala vláda z peněz daňových poplatníků (respektive z dluhu, který v budoucnu zaplatí) 38 miliard dolarů na projekty obnovitelné energie, neboť předpokládala, že tak vznikne 65 tisíc pracovních míst. Po dvou letech a utracené polovině částky jich vzniklo 3545...
Nikdo, bohužel, už nespočítá, kolik nových pracovních míst a kolik zajímavých výrobků a služeb by vzniklo, kdyby ty miliardy zůstaly lidem a ti je utratili dle své vůle.