PÁTEČNÍ GLOSY 23.03.2012

Miroslava Macka
Kdyby měl Pavel Bém jen trošku trošičku pozitivní vztah k ODS, tedy ke straně, které vděčí za léta života na výsluní, okamžitě by rezignoval na funkci poslance a stáhl se do ústraní. Obávám se však, že spíše bude stahovat ODS.

Už jen málokdo si vzpomene, že na počátku podnikatelské kariéry Romana Janouška stál zločin, a to zločin největší: státní dotace na protidrogovou politiku, z nichž vyinkasovala jeho firma v letech 1993 - 1996 kolem půl miliardy (!) korun. Za ministra školství Pilipa...

Naskýtá se ještě jedna skvělá možnost, jak uhradit ty čtyři miliony korun, které bude stát přejmenování pražského letiště na Letiště Václava Havla - Praha, aniž by se na tom museli ze svých daní podílet ti, kteří s tím nesouhlasí. Včera totiž mincovna začala razit pamětní medaile s Václavem Havlem a jeho paní Dagmar chce výtěžek dát na dobročinné účely. Proč z nich raději nezaplatit ty letištní náklady? Zaplatili by je tak ti, kteří by koupí medaile na přejmenování letiště chtěli dobrovolně přispět. Což by bylo mnohem férovější, co říkáte, paní Havlová?

Skvělý politolog Petr Robejšek v Reflexu na téma "hlavní proud evropské integrace":
Chceme-li již hovořit o Evropě nautickým slovníkem, tak by byl asi přesnější následujcící popis: Na místě evropské mateřské lodi a vzpurné české posádky křižuje flotila, v níž najdete jak napůl potopené dřevěné šalupy, tak i kontejnerové lodi páté generace. Některé z lodí drží kurs, jiné nelogicky kličkují a mnohé plují poloviční rychlostí.
Na špici je německo - francouzský katamaran, nouzově, a přesto natrvalo sletovaný společnou nedůvěrou vůči mocenským ambicím toho druhého. Kancléřka a prezident sice denně přepisují námořní mapu, ale pozorný Marťan by si mohl všimnout, že konvoj směřuje k bermudskému trojúhelníku.
Na všech lodích přibývá reptajících pasažérů, kteří mají dojem, že je vezou do končin, jež oni vůbec navštívit nechtějí. Na nizozemské a finské lodi se již ke kormidlu prodírají důstojníci, kteří mají proti kursu zásadní výhrady.

Čtenář glos P. B. mi napsal:
Vlastník je podle § 123 občanského zákoníku v mezích zákona oprávněn předmět svého vlastnictví držet, užívat, požívat jeho plody a užitky a nakládat s ním.
Důležité je pochopitelně "v mezích zákona", jinými slovy, vlastnické právo není neomezené (což ostatně plyne už z čl. 11 odst. 3 Listiny základních práv a svobod: "Vlastnictví zavazuje. Nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy. Jeho výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou zákonem.").
Konečně § 127 odst. 3 občanského zákoníku stanoví, že: "Vlastníci sousedících pozemků jsou povinni umožnit na nezbytnou dobu a v nezbytné míře vstup na své pozemky, popřípadě na stavby na nich stojící, pokud to nezbytně vyžaduje údržba a obhospodařování sousedících pozemků a staveb. Vznikne-li tím škoda na pozemku nebo na stavbě, je ten, kdo škodu způsobil, povinen ji nahradit; této odpovědnosti se nemůže zprostit."
Pokud by to nestačilo, je v záloze ještě § 128 odst. 1 občanského zákoníku, neboť se lze domnívat, že oprava městské nemovitosti představuje naléhavý veřejný zájem.

Čili jediným kreténem v Pardubicích je v tomto případě pan podnikatel, který si postavil vilu bez stavebního povolení (laicky řečeno jde o "černou stavbu") a stavební úřad (na rozdíl od mnoha jiných) se rozhodl nechat tuto černou stavbu odstranit.

Mimochodem, obstrukce ze strany pana podnikatele ohledně využívání jeho pozemku stavbaři pro opravy nemovitosti v majetku města Pardubice skončí nejspíše tak, že město se obrátí na soud, který následně rozhodne v neprospěch pana podnikatele, možná ještě před samotným verdiktem vydá předběžné opatření (viz § 74 až § 77a občanského soudního řádu), takže se oprava nemovitosti ani příliš neprotáhne. Pan podnikatel si touto odvetou leda definitivně zajistil odstranění své vily, srdečně gratuluji.

Čtenář glos P. P. mi napsal:
Jako rodilý Pardubák si dovoluji reagovat na Vaši připomínku stran individua podepisujícího nevýhodné smlouvy o rekonstrukci Machoňovy pasáže. Je to prostě ostuda. Je v tom namočen Městský rozvojový fond Pardubice (mrfp.cz), kde samozřejmě sedí ve vedení a představenstvu čelní městští a regionální politici.

Už se dělal audit přidělování zakázek MRFP s velmi zajímavými výsledky, které se tady u nás prezentovaly v Pardubickém deníku a politici se k nim buď odmítali vyjadřovat, nebo přímo popírali výsledky auditu či snižovali kvalitu provedení auditu samotného. Tématem se ale zaobírala i Česká televize (viz link)

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/153307-audit-pardubicke-verejne-zakazky-neprobihaly-podle-pravidel/?mobileRedirect=off

Cituji: "Jednou z podezřelých zakázek je oprava Machoňovy pasáže v Pardubicích. Rekonstrukční práce přišly na téměř 118 milionů korun. Audit však odhalil, že při veřejné soutěži bylo porušeno několik pravidel. Smlouva s dodavatelem Metrostav byla podepsána s předsedou představenstva MRFP, panem Milanem Tichým (ODS - moje pozn.), v poslední den funkčního období, píše se mimo jiné v auditu této zakázky."

No pan Tichý v MRFP prostě uměl. Více v následujících odkazech (pokud máte čas a chuť na trochu pardubického bahna...)

http://zpravy.idnes.cz/fond-koupil-od-hokejistu-predrazene-televize-pak-klubu-umazal-dluh-1fu-/domaci.aspx?c=A111122_1688528_pardubice-zpravy_mav

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/39283-pardubice-neodvolaly-cleny-sveho-fondu-kvuli-sporne-ceste-do-usa/

Tedy nic nového pod sluncem, naši místní politici nejsou v republikovém měřítku výjimkou. Není divu, že ODS v Pardubicích dopadla tak, jak dopadla. I já jsem bývalým voličem, ale poslední troje volby (jak město, tak kraj a parlament) jsem jí prostě hlas dát nemohl.