ČTVRTEČNÍ GLOSY 22.03.2012

Miroslava Macka
Kdykoliv se píchne do vosího hnízda politiky a byznysu, můžete vsadit vše na to, že i ty průzračně čisté a logické informace budou nazvány "zpravodajskými hrami". Přitom o tandemu Bém (Ďurica) - Janoušek věděl už léta a léta i ten nejméně cvrlikající pražský vrabec a nevěřím tomu, že o všelijakých kšeftech a kšeftících nesbírala a nesesbírala informace nejen BIS, ale i policie.
Hořce úsměvné jsou dnes jak reakce zúčastněných (a co se na ně v příštích dnech ještě sesype!), tak reakce BIS (od nás nic nemohlo uniknout!), tak reakce Bárty (u kterého nakonec odposlechy skončily a netřeba příliš přemýšlet jak: za peníze v Praze dům a ve Vídni dva), který si zákonitě nic nepamatuje.
Budou to zajímavé dny a rozhodně sledujte spíše to, co v těch odposleších je, než plané úvahy a spekulace, kdo je pořídil, kdo je prodal Bártovi, k čemu měly sloužit, atd. Vždyť to je přece dávno a dávno jasné - stačí kouknout na aktéry. A připomenout si starý dobrý politický bonmot: Vědění je moc. Zvláště, když na někoho moc víte.
A ještě jedno můžeme očekávat: tehdejší premiér Topolánek, který jistě měl svodku z odposlechů "kmotrů" v rukou a neučinil nic, si buďto též nebude nic pamatovat nebo to odbyde nějakou nejapnou sprosťárnou.

A tak nám rezignoval ministr školství Dobeš z ABL. Prý jako chlapák, protože odmítl požadavek vyděrače Kalouska, který po něm požadoval dvě a půl miliardy úspor takže by musel sáhnout na platy učitelů, kteří mu jaksi přirostli k srdci, jak se vyjádřil, a tak raději rezignoval.
Kdyby byl ovšem chlapák premiér, nebyl by ministrem už dávno a dávno...

Jak jsem předpokládal, se zbouráním domu postaveného bez stavebního povolení v Pardubicích místním podnikatelem, to nebude tak jednoduché. Město totiž spravuje předválečnou pasáž (kterou předtím nechalo málem spadnout) a stavební firma tak činí s užitím pozemku právě tohoto podnikatele. A ten si to nyní náhle rozmyslel a tak stavebníci mají problém.
Mám proto dotaz na Pardubičáky, kteří o tom něco vědí: který kretén stvořil a podepsal smlouvu, která něco takového umožňuje?

A tak vláda rozhodla, že budeme mít v Praze Letiště Václava Havla. Proč ne. Bude to stát jen pár milionů a Dagmar Havlová je strašně šťastná, jak se vyjádřila v televizi. Škoda jen, že nesáhla do portmonky a nezaplatila to přejmenování z nadsazené ceny za část Lucerny, kterou Havlovi zaplatil estébácký konfident Junek...

Opsáno z internetu k případné kandidatuře Jana Švejnara na funkci prezidenta ČR:
On pan Švejnar nesložil při přijetí občanství Spojených států následující přísahu?
"Místopřísežně prohlašuji, že absolutně a úplně odvolávám a zříkám se jakékoliv služební věrnosti a oddanosti jakémukoliv cizímu panovníkovi, předákovi, suverennímu státu jehož jsem byl občanem, že budu podporovat /Pozn.: Pro výraz "to support" neexistuje v tomto kontextu adekvátní český protějšek/ a bránit ústavu a zákony Spojených států amerických proti všem nepřátelům cizím i domácím, že si budu udržovat víru a oddanost k obojímu, že pozvednu zbraň ve prospěch Spojených států když je tak požadováno zákonem, že budu vykonávat nebojovou /civilní/ službu v ozbrojených silách Spojených států je-li tak požadováno zákonem, že budu vykonávat práci národní důležitosti pod civilním vedením je-li tak požadováno zákonem a že činím tento závazek svobodně bez jakýchkoliv vnitřních výhrad a bez úmyslu se mu vyhýbat, k čemuž mi dopomáhej Bůh."
Jak tedy chce po svém případném zvolení slibovat následující?
"Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj úřad budu zastávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.".
(Ústava České republiky; Hlava třetí, Článek 59; odstavec (2))