ÚTERNÍ GLOSY 20.03.2012

Miroslava Macka
Logice některých poslanců TOP 09 nerozumím: říkají totiž, že současná vláda má jejich důvěru, ale pokud by byl šéf Věcí veřejných Vít Bárta uznán probíhajícím soudem vinným, jejich podporu by ztratila. Jako by pranic nezáleželo na děsivých činech uvnitř i vně Věcí veřejných, které vyšly najevo, ale jen a jedině na tom, jak je ohodnotí soudce s přísedícími.
To je holt tak, když se věci neřeší hned zpočátku: VV měly vypadnout z vlády už dávno, důvodů pro to bylo ještě více, než jejich ministrů a poslanců dohromady. Zvítězila ovšem zcela falešná teze, že je nutno "nezbytným reformám" obětovat vše.

Čtenář glos P. J. mi napsal:
Dnes jsem se dostal k pořadu Hyde park (zřejmě ze 16.3.2012), kde byl přítomen protagonista, nyní hodně zmiňované, Holešovské výzvy občan Slávek Popelka.
Vydržím hodně, ale tuto truchlohru jsem nedokoukal. Takového zoufalce jsem už dlouho nespatřil, avšak toto seznámení mne pohnulo k tomu, abych se na onu Holešovskou (podle mnohých nadšených sympatizantů též "Holešovickou” výzvu - co je do pár písmenek, hlavně, že protestujeme) výzvu zaměřil blíže a věru jsem nebyl zklamán. Dokonce mi to nedalo a přidal jsem svůj komentář do jakéhosi fóra, kde se to hemžilo podporujícími výkřiky. Můj komentář, který silně vybočoval ze zavedených znění, jsem opustil ve stadiu, že "čeká na schválení”, takže pro jistotu je tam zřejmě nějaká ta cenzurka, abych neboural procento příznivých ohlasů a podpor.
Vzhledem k tomu, že většina komentářů zněla jako bolševické agitky, tak jsem si dovolil tam napsat, že teď už stačí jen založit Lidové milice a vyjít do ulic. ROH již máme, soudruh Zavadil se chápe iniciativy, aby nepřišel o zásluhy. Rovněž jsem se zmínil, že dokážu pochopit naštvanost, neb i mně se řada věcí nelíbí, ale že lidská nepoučitelnost, zabedněnost a blbost jsou neodpustitelné a trestuhodné. Mnozí se tam vyjadřovali o nutnosti rozvíjení vzdělanosti, ale jejich gramatický projev a cit pro dějinné souvislosti a uvědomění si, kam takové "lidové vzpoury” vedou, protože většinou končí revolučními tribunály a likvidací všech, kdo nemají ten "jediný a správný názor”, svědčí o pravém opaku.
Bolševik v nás stále žije a daří se mu docela dobře. Svoboda projevu umožňuje hlasité vyjádření i takových názorů, za něž by mělo následovat pár facek. Problém je, že sbírky různých nespokojenců kritizují, stále někoho vyzývají k odchodu a pořád nás neopomínají upozorňovat na to, jak je zde všechno špatně. Ale ze všeho toho hulákání vůbec nevyplývá, kdo má ony "nezbytné a oprávněně požadované” změny provést, stále je tu ten zavedený odosobněný způsob vyjadřování "mělo by se, je třeba, aby, musí se atd.”. Velice oblíbené je i zaštiťování se tzv. "obyčejnými lidmi”. Zřejmě patřím mezi lidi neobyčejné, protože mně tito křiklouni z duše nemluví. Neuznávám tyto výzvy a považuji je za vrcholně nebezpečné, protože jejich primitivizmus, a primitivizmus jejich nositelů, je báječnou příležitostí k tomu, aby se do vedení takových iniciativ postavili lidé, kteří nemají zábrany a manipulaci s davem využívají jen pro svůj vlastní prospěch. Následky jsou vždy tragické.
Proto případným nespokojencům se stávajícím stavem přiznávám jen jedinou legitimní formu odporu a protestu: jděte do politiky, sestavte program a získejte pro něj lidi, kteří vás zvolí. Pak můžete začít měnit věci třeba k lepšímu. Ale plané výkřiky, výzvy, prázdná slova bez alternativních řešení, to je jen cesta k diktaturám všeho druhu či v lepším případě k trapnému vystoupení v TV.

Zlatá slova politologa Stanislava Balíka: Za morální zdevastovanost národa, již Holešovská výzva přičítá vládnoucímu režimu, nemůže politika. Může za ni špatná výchova - a především doma, potom teprve ve škole či jinde.