STŘEDEČNÍ GLOSY 14.03.2012

Miroslava Macka
To je pořád jen "Amerika - země neomezených možností" anebo časopis Forbes, plný mladých milionářů ze zámoří! Jako bychom neměli vlastní skvělé příklady hodné následování!
Vždyť kupříkladu česká firma "We make media", jejíž jednatelkou je teprve 21letá studentka "arts managementu" VŠE Aneta Kaderková, vyhrála zakázku na "Vzdělávání zaměstnanců státní správy v oblasti sociální reformy", kterou před třemi měsíci vyhlásilo ministerstvo práce a sociálních věcí.
Není to sice závratná suma, jen pár stotisíc nad milion, ale každý nějak začíná...
Takže, milí studenti, neklesejte na mysli a snažte se!
p.s. Jo, a s otcem té dívenky chodí třikrát týdně hrát tenis jakýsi Kalousek, ministr financí, co hlídá každou výdajovou korunu...

A pak, že není kde šetřit: Michal Uhl, syn známého disidenta a trockisty Petra Uhla, přednáší na vysoké škole v zimě "Antropologii komiksu" a v létě "Antropologii her" ("od opičení až k playstation", jak zní anotace jeho přednášek)...A co to dá jeho žákům? Zde je jeho autentická odpověď: "Přidaná hodnota je, že lépe rozumějí komiksu".
Úplný Baťův mladý muž, co říkáte? Ovšem bohužel za naše...

Čtenářka glos V. Ž. mi napsala:
V městě Brně byli spokojeni s ředitelem Správy veřejné zeleně, nicméně uběhlo 5 let, kdy do funkce ředitel nastoupil a bylo nutné hodnotit jeho práci. Někdo by si mohl myslet, že by bylo dobré, aby se sešli radní + odborníci + možná ještě někdo, prošli si Brno (třeba virtuálně), zhodnotili ekonomické ukazatele a řekli si, jako svéprávní lidé - ten je opravdu dobrý, dělá to, co má, má dobré nápady..... - toho si tu ještě necháme. Toho magistrátní nejsou schopni, aby byli kryti (zřejmě), vypíší konkurz na nového ředitele. Přihlásí se zájemci nic netušící o tom, že se vlastně nový ředitel nehledá. Dají dohromady všechna osvědčení, ověřené kopie, ověřené podpisy apod, což je stojí asi tak 500,- + opakovaná cesta do Brna, pokud nejsou místní. 1. kolo předložení všech potřebných dokladů + projekt, jak dále a lépe se zelení v městě Brně; 2. kolo psychologické testy; 3. kolo pohovor před devítičlennou komisí. Vše, co jste jim kdy poskytli vám vrátí se slovy "Bohužel, byl vybrán jiný kandidát...." Mohli by být alespoň v závěru poctiví a říci: "Potvrdili jsme stávajícího".
Perlička: K žádosti o zařazení do výběrového řízení je nutno připojit m.j. čestné prohlášení, že jste nebyli studenty na Vysoké škole Felixe Edmundoviče Děržinského...