ČTVRTEČNÍ GLOSY 1.03.2012

Miroslava Macka
Pozemkový fond podepsal poradenskou smlouvu s dvadvacetiletou absolventkou střední školy Lucií Placzkovou, přítelkyní hokejového trenéra reprezentace Hadamczyka. Vydělat si nemá více, než 270.000.- Kč ročně.
To už ti chlapi nemají ani kouska cti v těle, aby si svoje přítulkyně vydržovali sami???

Ministerstvo obrany nechá vyrobit 350 stojanů na nové samopaly a příslušenství. Za zaokrouhlených 12 milionů korun. I jal jsem se počítat: v roce 2011 nakoupila armáda 3.500 nových samopalů, letos jich má přibýt 1.800 a v příštím roce zbývajících 2.500 kusů. Celkem tedy 7.800 kusů. Tedy jeden stojan na 22,28 samopalu s příslušenstvím za 34.286 korun. Uskladnění jednoho samopalu v tomto stojanu tak vyjde na 1538,50 korun. Zajímavé...

Čtenář glos M. K. mi napsal:
Současné studentské protesty jsou jako kdyby v akciové společnosti management a zaměstnanci upírali akcionářům kontrolovat dění ve firmě přes představenstvo a dorozčí radu. Absurdní, jen studentům a akademické obci to tak ani trochu nepřipadá.

Čtenář glos A. Č. mi napsal:
Ve včerejším zpravodajství ČT1 jsem viděl dva rozhořčené rozhovory s protestujícími studenty ze Slovenska a následně jejich zapojení se do manifestace.
Vyhledal jsem si na internetu jak je to s placením školného pro zahraniční studenty.
"Pro zahraniční studenty platí stejná pravidla jako pro studenty české. To znamená, že když jsou schopni studovat v češtině, tak školné neplatí, pokud studují v cizím jazyce, tak školné platí." Dále jsem se dočetl, že u nás v minulém studijním roce studovalo 9300 slovenských studentů.
To není malá sumička na jejich podporu. Když se jim to nelíbí, proč nejdou studovat domů? Co nám přinesou po ukončení studií?

Čtenář glos D. L. mi mj. napsal:
Konečně mi dovolte poznámku k tomu pravému důvodu stávek, čímž je krácení rozpočtů vysokých škol. Když jsem studoval naši fakultu, bylo nás v prváku 400, a to všichni mí spolužáci z průmyslovky, kteří se hlásili, udělali přijímačky a fakultu dokončili. Teď máme téměř 1200 studentů a tomu odpovídající nárůst pedagogů (včetně mne). Dobří studenti v Gaussově křivce naštěstí zůstali. Žádný boom zázračných dětí však nenastal, bereme studenty stále více z chvostu. Idea, že se něco zlepší, když půl populace projde vysokou školou, myslím, vzala za své. Naopak je mi líto, jak bylo degradováno učňovské školství. Věřím, že mnoho bakalářů, kteří skončili u výrobních pásů, mohlo být šťastnější i váženější v nějaké řemeslné profesi. Navrácení se k původním počtům studentů a rozpočtům je na místě.

Čteníř glos J. R.:
Doporučuji Vaší pozornosti účast studentů při volbách do akademických senátu. Filozofická fakulta UK v Praze 7% detaily jsou k nalezení zde: http://www.ff.cuni.cz/FF-8238-version1-protokol.doc :-)

Čtenář glos J. B. mi napsal:
Buď žiji někde úplně jinde, než jsem si doposud myslel nebo jsem úplně blbý. Úplně blbý proto, že jsem studoval obyčejnou vysokou školu stavební a ne některou z těch, pro praktický život skvělých škol, jejichž bakalářské práce níže uvádím.

Masarykova univerzita
Fakulta sociálních studií

Publikum soap opery Ordinace v růžové zahradě a jeho genderová vztahování se: etnografická studie
Disertační práce se zabývá genderovým vztahováním se publika české soap opery Ordinace v růžové zahradě (Surgery in the Rose Garden) k zobrazeným postavám, jejich charakterům a jednáním v souvislosti s vlastním vnímáním a produkováním genderu. Vychází z paradigmatu interpretativní sociologie (interpretative sociology) a využívá metod etnografického přístupu k genderu (West a Zimmerman 1987, česky 2008; Goffman 1989; Kessler and McKenna 1978). Teoreticky se opírá o genderové teorie publik tzv. ženských žánrů

Tělesné sebepojetí sportovních tanečníků
Anotace: Platilová, Lenka: Tělesné sebepojetí sportovních tanečníků, bakalářská práce Brno, MU 2006, 81 s. Cílem práce bylo zmapovat tělesné sebepojetí tanečníků sportovního tance, s přihlédnutím k vlivům, které na ně působí. V diskuzi je získaný popis tělesného sebepojetí konfrontován s výsledky výzkumů, které se zabývají souvislostí tělesného sebepojetí, genderu a sportu.

Laboratoř mezidruhové komunikace
Fakulta humanitních studií

Osobnost papouška šedého (Psittacus erithacus) a její stabilita v čase
1) Úvod
Tématem mé práce je osobnost papoušků šedých a její stabilita v čase a prostředí. Termín osobnost se běžně používá pouze v psychologii člověka a jeho použití u ostatních živočišných druhů je zatím stále předmětem diskuzí. Biologie tento pojem spíše opomíjí, více než na pátrání po osobnosti se soustředí na charakteristiku druhu či populace. Pro individuální projevy chování jedinců daného druhu nemá biologie jednotné pojmy ani metody, proto lze jednotlivé studie jen těžko srovnávat a ověřovat validitu získaných výsledků. Termín personalita je tudíž u zvířat stále předmětem sporů a vědci spíše sahají po tzv. zástupných termínech, jako behaviorální syndrom či behaviorální profil. Přesto lze říci, že výzkumů zabývajících se individualitou jedinců v rámci druhu stále přibývá a pokud se podaří sjednotit terminologii a metody jednotlivých etologických skupin, mohlo by se v budoucnu podařit prokázat to, co většina chovatelů ví už dávno: že navzdory tomu, jak to pojmenujeme, je i v rámci druhu každé zvíře odlišné, má svou vlastní individualitu.

Bože můj, čím se budou živit tito Bc. ?
Dodávám: bohužel vesměs jako státní úředníci a budou na nás vymýšlet podobné vyhlášky...

Čtenář V. U. mi napsal:
Myslím, že není nutno vymýšlet hesla nová, stačí oprášit i některá starší. Ani jsem netušil, že se mi ještě někdy v životě budou vybavovat vzpomínky na dějepis ZDŠ:
(Akademická)Půda patří těm, kdo na ní pracují...