PONDĚLNÍ GLOSY 27.02.2012

Miroslava Macka
Z některých lidí mám dojem, že jsou to bezostyšné kreatury, dělající si z nás legraci. Kupříkladu vrchní státní zástupce v Praze Vlastimil Rampula: ten v rozhovoru pro sobotní Lidovky mj. řekl ke kauze Mostecká uhelná:
"Možná na nákup části akcií byly použity finanční prostředky zapůjčené z majetku Mostecké uhelné společnosti. My ani nikdo jiný ale neprokázal, že to bylo na celý podíl, který skoupili. V tomto případě to nebylo v rozporu se zákonem."
Otázka: Znáte rozsudek Nejvyššího soudu z roku 2007, který v úplně jiném případě říká, že jakékoliv zapůjčení peněz z firmy na nákup podílu v ní je zpronevěra?
"O zpronevěře je spousta rozsudků. Manažeři MUS a Appianu si nepořídili firmu, oni si pořídili akcie té firmy. Já neznám ten rozsudek, podívám se na něj. Mám ale prostě názor, že v MUS to nebylo trestné."

"Symbol srpu a kladiva vyjadřuje zcela obecně spojení dělníků a rolníků v boji proti nadvládě kapitálu. Rudá pěticípá hvězda je považována za symbol komunismu, je to však i tradiční symbol svobody," stojí mimo jiné v policejním vyrozumění ze Semil.
"Svastika neboli hákový kříž je symbol používaný mnoha kulturami, s mnohonásobným významem, obecně je chápána jako symbol štěstí, značně později se pak stala také symbolem nacismu", chce se mi dodat.
Navíc ovšem dodávám: přestaňme už konečně bojovat proti symbolům, lhostejno jakým, za nic nemohou, a hlídejme si nositele totalitních myšlenek, postojů a činů, a to bez ohledu na symboly, které zrovna užívají!

Evropský komisař pro daně, cla, boj proti podvodům a audit Algirdas Šemeta (vsadím se, že jste jeho jméno až na výjimky nikdy neslyšeli, neboť je to výplod eurounijní "demokracie") publikoval v pátečních Lidovkách článek, obhajující daně z finačních transakcí. Budiž, má to v popisu práce. V tomto textu se ovšem objevuje podivuhodná věta: "Prakticky nepodložené jsou i argumenty, že břemeno daně v konečném důsledku dopadne na občany a podniky."
Pokud si to soudruh eurokomisař opravdu myslí, pak by nám měl vysvětlit, kde se ty peníze z daní navíc najednou vezmou. A komu v konečném důsledku logicky ubydou.
My zíráme, vy zíráte...

Celoživotní pozorování mne dovedlo ke stejnému závěru jako Alexandra Tomského, který v pátečních Lidovkách napsal:
Intelektuálové nejsou nikdy ekonomy, obchodníky nebo dělníky, ba dokonce ani matematiky nebo logiky. Jinak řečeno, nemají nic společného s ekonomickou oblastí, zato vždycky podepisují kolektivní politické manifesty za záchranu světa...Cítí se morálně nadřazeni nad všemi skeptiky (škarohlídy)a každý pokus přitáhnout je zpátky na zem považují za negativistický primitivismus. Pozor na intelektuály, říká Paul Johnson, na ty zlepšovatele a polepšovatele světa, za nimiž leží hekatomby mrtvých.

Čtenářka glos K. H. mi napsala:
V pátečním (24.2.2012) článku J.Troníčka z Práva mě víc než obsah o zakázkách IT šokoval termín "vysoutěžit" ve větě, kterak si další zakázky vysoutěžily firmy... Moje první reakce byla, že pokud nás autor informuje o prznění státních zakázek, nemusí u toho prznit i český jazyk. Ale po zadání do vyhledávače se na slovo "vysoutěžit" objevilo přes 3000 výsledků v dost příšerných větných konstrukcích, až mě to zmátlo. Ale nakonec je to zřejmě logické - výsledkem soutěže už není vítězství nebo prohra, ale společné vytěžení maximálního zisku pro zadavatele a některé soutěžící - tedy vy-sou-těžení. A tak se soutěž skloňuje podle slova soulož - společné ležení/ společné těžení. Nehledě na to, že některé vysoutěžené zakázky by teoreticky mohly být jistým dílem i vysouložené. Češtině zdar a některým autorům zvláště!
P.S. Mohl by mi někdo vysvětlit politický úkaz Jana Švejnara? Existuje alespoň jeden důvod, proč by měl být prezidentem jakékoli země, potažmo České Republiky?

Čtenář glos J. K. narazil na další skvělý projekt:
Název projektu: Laboratoř pro experimentální výzkum náboženství
Číslo: CZ.1.07/2.3.00/20.0048
Přidělená dotace: 27 mil. Kč (ukončení projektu 2013)
Řešitel: Masarykova univerzita, Brno
Zaměření projektu (výňatek):
Sleduje světový trend kognitivního přístupu při studiu kultury s cílem etablovat inovativní výzkumné metody do společenskovědního výzkumu i v České republice. Dvanáctičlenný tým začínajících vědců, především z oborů religionistiky a psychologie, vedou a školí špičkoví zahraniční odborníci s bohatými zkušenostmi s experimentálním výzkumem i prací v terénu.

A čtenář J. V.:
Personální strategie - efektivní řízení lidských zdrojů na Krajském úřadě Plzeňského kraje"
Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/57.00035
Částka: 2 725 800,00 Kč
Doba realizace projektu: 1. říjen 2010 až 30. září 2012
Popis projektu
Projekt je zaměřen na zefektivnění řízení lidských zdrojů na Krajském úřadě Plzeňského kraje a zavádění moderních koncepčních metod řízení lidských zdrojů, jejichž využití umožní optimalizovat kompetence jednotlivých pracovníků a vytvořit efektivní systém jejich hodnocení. V rámci projektu budou tyto metody pod vedením odborníků na danou oblast aplikovány na skupinu vedoucích úředníků, čímž bude umožněno pracovníkům personálního útvaru osvojit si znalosti a dovednosti potřebné k dalšímu využití při následné práci se všemi pracovníky úřadu.

A do třetice dotovaný projekt, kterého si povšiml čtenář glos D. S.:
Jihočeská rozkoš
Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.02/43.00119
Částka: 5 359 736,00 Kč
Doba realizace projektu: 1. květen 2010 až 30. duben 2013
Cíle projektu
Cílem projektu je motivovat sexuální pracovnice k odchodu ze sexbysnysu a návratu do společnosti a na trh práce.