ÚTERNÍ GLOSY 7.02.2012

Miroslava Macka
Netušil jsem, že ministr obrany Vondra nemá ty nejzákladnější informace týkající se Afganistánu. Jinak by těžko napsal do časopisu Týden následující slova: "Proč je mise v Afganistánu důležitá, proč má být ČR její součástí? Musí platit zásada spojenectví: společně jsme přišli, společně odejdeme."
Nizozemci ovšem z Afganistánu odešli už dávno a Francouzi, Belgičané, Italové, Kanaďané a Poláci odejdou dříve, než bylo dohodnuto... jen Vondra tam za naše peníze bude držet vojáky až do hořkého konce...

David Tramba napsal v dnešních Lidovkách: ...ani snížení ruských dodávek plynu nepředstavuje větší problém.
Jenže: Rusko dodává do Evropy veškerý nakontrahovaný plyn, jen neakceptovalo požadavky na navýšení dodávek s tím, že plyn přednostně užije doma. A Putin k tomu dodal: Kdyby se nekladly plynovodu Nordstream do cesty politické překážky, mohlo do Evropy proudit dnes více plynu dalším plynovodem z nových nalezišť.
Píšu to jen kvůli tomu, že mne popuzují tendenční nepravdy v mediích, i když riskuji, že budu vydáván za rusofila...

Havlův film Odcházení byl nominován na dvanáct Českých lvů. Jen v kategorii dokumentárních filmů ne. Přitom právě tohoto Českého lva by měl dostat, neboť výše zmíněných dvanáct nominací jasně dokumentuje jednu velmi charakteristickou vlastnost nemalé části české humanitní inteligence...