PÁTEČNÍ GLOSY 20.01.2012

Miroslava Macka
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů předložila vládě návrh, jak nastartovat českou ekonomiku: stát by měl požádat Evropskou investiční banku o úvěr 2,1 miliardy eur (asi 54 miliard korun), za něž by se spolufinancovaly operační programy a na ně navazující projekty.
Pokud tomuto modelu konfederace věří, ať si laskavě ty peníze půjčí sama. Banka jim je dozajista poskytne, když jde o tak skvělé a návratné programy a projekty.

Mimochodem, nedávno Evropská centrální banka nasypala v režimu tříletých půjček na trh půl bilionu eur, aby banky měly co půjčovat podnikatelům a rozproudila se tak ekonomika. Banky si záhy v podstatě stejnou sumu uložily u Evropské centrální banky, neboť v budoucí rozproudění ekonomiky v Evropě nevěří, ba právě naopak očekávají další krizi.

Agrární analytik Petr Havel k nákupu levných a nekvalitních potravin: Přílišným šetřením na potravinách spotřebitel vlastně neušetří. Pouze přelije finanční prostředky z potravinářského do farmaceutického průmyslu.
Pěkný bonmot, ovšem neplatný: za mizerné potraviny každý platí hned, hotově a ze svého, kdežto za případná ošetření a léky způsobená špatným životním stylem, se platí později, bezhotovostně a většinou s velkým přispěním bohatších a na zdraví dbajících spoluobčanů.

Postřeh z Reflexu: Kdyby volný trh náhodou vtrhl do Bruselu, skončil by hned na první vrátnici. Tam by se totiž zjistilo, že jeho průkaz totožnosti neodpovídá posledním předpisům.

Čtenář glos Z. T. mi napsal:
Dnes ráno jsem v rádiu zaslechl, že (základní) škola má vést své žáky k sociálnímu myšlení, k ekologickému myšlení atd. To je sice krásné, ale kdy mají vést učitelé (vím, že ti za to ve velké většině nemohou) své žáky k myšlení?

Opsáno z facebooku:
Policie odložila vyšetřování podvodů s vysokoškolskými diplomy.
"Nebyl zjištěn žádný spáchaný zločin," konstatoval velitel okrsku plk. JUDr. PhDr. Jan Novák, PhD MBA.