PONDĚLNÍ GLOSY 16.01.2012

Miroslava Macka
V pátek jsem míjel zapnuté radio a zaslechl úryvek jakési besedy o finanční situaci Všeobecné zdravotní pojišťovny, a to zrovna v okamžiku, kdy kdosi "kompetentní" pravil: Když si uvědomíte, že VZP hospodaří s nějakými stopadesáti miliardami, tak tři až čtyři miliardy zas není tolik peněz.
Tedy, já mít takového správce svého majetku, tak jej na vteřinu vyrazím!

Americký kongres zařadil pizzu mezi zeleninu. To není vtip, ale důsledek lobingu: tím se pizza zařadila mezi "zdravá" jídla a může se tak pokračovat v jejím konzumování (po ohřátí v mikrovlnce) na amerických školách...
Raději nekomentuji...

Čtenář glos D. S. mi napsal:
Osmdesát tisíc lidí podepsalo petici za pojmenování ruzyňského letiště jménem Václava Havla. Státní firma Letiště Praha vyčíslilo náklady přejmenování na patnáct milionů korun.
To máme 187,50 Kč na osobu. To by ale opravdu mohl každý z těch příznivců zaplatit!

V debatě Lidovek nad inscenací Shakespearova Krále Leara v Národním divadle v režii Jana Nebeského pravil redaktor Divadelních novin Vladimír Hulec: "Vždyť Lear, to je jen jiná strana téže mince, na jejímž rubu je třeba Michael Jackson, Madonna, Prince nebo Rihanna."
Tihle penězokazi...

Opsáno z facebooku: Aktivista = člověk ekonomicky závislý na existenci problému, kterému se věnuje.

Několik čtenářů glos vzneslo dotaz proč nekomentuji Holešovskou výzvu a zda to není tím, že se mi "nehodí do krámu". Holešovské výzvě jsem však věnoval celý článek, který byl publikován v pátek 6. ledna v Lidovkách. Pro ty, kteří jej nečetli jej přetiskuji tedy zde:
Velmi mne zaujala iniciativa "Holešovská výzva" z počátku prosince loňského roku, která plánuje 28. ledna roku letošního, tedy zanedlouho, uspořádat společnou konferenci občanských iniciativ a odborů. Jejím konečným, veřejně deklarovaným cílem je způsobit pád vlády a změnu osoby prezidenta a také výměnu některých soudců, státních zástupců či manažerů podniků. Dokonce má vybránu i svoji hymnu, písničku "Demokracie" od Karla Kryla. Ba i husitský chorál "Ktož jsú Boží bojovníci" zvažuje. Podepsán pod ní není nikdo. Potud by se mohlo zdát, že jde buď o nepříliš vydařenou recesi nebo nějaký nepříliš kvalitně připravený pokus o zviditelnění pár akcentovaných osobností.
Problém je ovšem v tom, že v případě prohlubování ekonomické a společenské krize v Evropě a tedy i u nás (a tady velmi apeluji na naše historické zkušenosti, nakolik jsme schopni ovlivňovat politické a sociální děje sami a nakolik jsme v proudu dění velmocenského), se jako houby po dešti budou vynořovat jedinci a iniciativy v naději, že jejich hlasité a vesměs demagogické výkřiky padnou na úrodnou půdu (opět apeluji na historickou zkušenost).
Obávám se, že v takové situaci by mohly zapůsobit i následné věty z Holešovské výzvy: "Pokud u nás ještě střední vrstva vůbec žije, při bližším zhodnocení bychom zjistili, že je tomu tak možná pouze setrvačností z doby před rokem 1989. Tehdy si pořídili své domy, byty nebo je zdědili po rodičích. Mladí lidé nezakládají rodiny, tak jako dříve, protože nemají jistotu zaměstnání a nemají na založení rodiny ani peníze. Přestože nám ústava stále zaručuje vzdělání a zdravotní péči zdarma, už zdaleka to není pravda."
Pak by si totiž jen velmi málo frustrovaných a demagogií trvale bombardovaných lidí dalo tu práci a podívalo se na čísla Českého statistického úřadu, která praví: od roku 1990 do roku 2010 se (s pochopitelnými objektivními ročními výkyvy) u nás dokončilo 246. 364 bytů v rodinných domech a 370. 893 bytů v domech ostatních, tedy celkem 617. 357 bytů (nemluvě o jejich velikosti, kvalitě a vybavenosti oproti panelákovým bytům let minulých), že jen za rok 2010 vyjelo na dovolenou více než 10 milionů občanů, z toho 6.64 milionu automobilem, z toho 4.32 milionu do ciziny a z nich 1.53 milionu letecky.
Také by si nic nepřečetli o skutečných důvodech, proč mladí lidé nezakládají rodiny, ale žijí v jiném vztahovém uspořádání a jistě by si také neprostudovali zdravotní systémy, možnosti jejich financování, statistiku vybavenosti našeho zdravotnictví v porovnání se světem a jeho výsledky, neřku-li aby pochopili, že žádné zdravotnické služby nejsou, nikdy nebyly a nikdy nebudou "zdarma".
Zato hrozí velké nebezpečí, že uvěří obdobným demagogickým žvástům, které šíří ve svém provolání Holešovská výzva.
Je nejvyšší čas se jí a jím podobným nekompromisně postavit.