PONDĚLNÍ GLOSY 17.10.2011

Miroslava Macka
"Nikdy jsem nebyl ani vlastníkem ani beneficientem Škody Holding," říká do omrzení bývalý šéf ČEZu Martin Roman. Jsem přesvědčen, že nelže a že mu peníze chodily z jiné firmy z toho podivného spletence, a to pěknou oklikou.

V Belgii znárodní banku Dexia...netušil jsem, že se podruhé v životě dočkám doby s takovými titulky.

Vysvětlení ministra Kalouska, proč pobral jeden z úředníků ministerstva financí za rok 2009 celkem 1,85 milionu korun na mzdě a odměnách:"Tu odměnu mu napsal můj předchůdce pan Janota a týká se to roku 2009, kdy byla velká hospodářská a finanční krize, kdy bylo velmi složité refinancovat co nejlevněji a bez finančních rizik státní dluh. Pan ministr usoudil, že pan ředitel Franta učinil při správě státního dluhu záslužnou práci a že mu ta odměna patří."
Sakra, copak to nepatří ke zřejmé náplni jeho práce? To je něco navíc?

Z blogu Terezy Kakosové na idnes:
Demonstruje se proti boháčům, proti nízké solidárnosti s chudými, proti konzumnímu způsobu života a proti kapitalismu.
Kapitalismus přitom zažil jen krátké okamžiky při plném vědomí. Drtivou část svého života prožívá v umělém spánku. Stará se o něj tým socialistický mediků, kteří regulují jeho dýchání a omezují metabolické funkce. Tento tým socialistických pečovatelů však jde ještě dál. Vydávají se za blízké příbuzné kapitalismu a maskují realizaci svých socialistických vizí jeho vůlí. A když se ukáže, že jejich rozhodnutí byla mylná, všechno svedou na kapitalismus. Davu se předhodí bezvládné, v umělém spánku udržované tělo.
Žijeme v bludném kruhu. Socialisté volají po omezení a regulaci trhu (kapitalismu), ale ten kdykoli začne fungovat, okamžitě vzbuzuje ambice socialistů jej řídit a usměrňovat. Díky jejich omezením, díky přebujelosti státu (EU) jako pečovatele a díky minimální důvěře v tržní prostředí jsme minimálně my v Evropě tam, kde jsme. Téměř každé rozhodnutí Evropské unie z posledních let jde zcela proti principům kapitalismu - svobodě, volné soutěži a tržnímu prostředí.
Demonstranti v ulicích vidí jedinou možnou cestu k nápravě v regulacích bohatství a bohatých. Místo toho, aby volali "vzbuďte kapitalismu" volají "vypněte mu dýchací přístroj"! Chudoba jedněch není způsobena bohatstvím druhých, stejně jako něčí neschopnost není způsobena schopností jiného. Je to mnohem jednodušší. Budeme se mít lépe jen tehdy, když opět uvěříme v sílu svobody a schopnosti jednotlivce. Když řekneme dostatečně hlasitě dost těm, kteří nám slibují pomoc a peníze v nouzi, do které bychom se nikdy nedostali, kdyby nám je předtím nesebrali.


Svět se opravdu zbláznil: v sobotní MFDnes vyšel celostránkový rozhovor "s písničkářem a přívržencem iniciativy Vyměňte politiky", Tomášem Klusem, uvedený větami "Pusťte si jeho nové CD a třetí písničku už nevymažete z hlavy. Protest song Pánubohudooken"...a v textu následuje ukázka: "Mnohý nešťastník hledá řešení v extrému. A tak bacha na rudé koalice. Vzpomeňte, jaká je po třešních stolice. Nedávno zase přišla jedna děsivá zpráva, že se zase valí dělníci, tentokrát zprava. Poznávacím znamením jsou holé hlavy, neznalost dějin a ústavy."
Umění hraničící se zločinem...