PÁTEČNÍ GLOSY 2.09.2011

Miroslava Macka
V rozhovoru pro Právo řekl prezident Klaus: "Neviním Řeky. Každá země by mohla sama volit, zda bude žít na půl plynu, čtvrt plynu nebo na plný plyn svých možností. Sama by mohla říct: my budeme víc hodin sedět ve stínu pod cypřiši a popíjet si ouzo, anebo víc pracovat. Jestliže se Řecko rozhodne, že bude víc hodin věnovat ouzu nebo cypřišům, tak je to naprosto v pořádku. Nicméně nemůže vstoupit do měnové unie s Německem." Na tato logická slova reagoval pak řecký premiér Papandreu slovy: "Je to populistické antievropanství, které nás uráží."
Takže konečně víme, co je to evropanství: transfer peněz od podnikavějších, schopnějších a pracovitějších k méně podnikavým, méně schopným a lenošnějším. Neříká se tomu však správněji socialismus?

Jestlipak si dnes ještě někdo vzpomene na slova Lisabonské strategie z roku 2000, podle které měla být Evropská unie do roku 2010 "nejdynamičtější a nejkonkurenceschopnější ekonomikou světa, založenou na znalostech, schopnou udržitelného hospodářského růstu, vytvářející více kvalitních pracovních příležitostí a zachovávající sociální soudržnost"?
Jako všem soudruhům v minulosti , přítomnosti a bohužel i budoucnosti, se zase cosi nepovedlo...

Čtenář glos J. M. mi napsal:
Existuje teorie, která říká, že bohatnutí společnosti probíhá ve dvou fázích. V první bohatne jen malá skupina lidí - nejschopnějších, nejrychlejších a nejdravějších, přičemž ostatní relativně chudnou. Ve druhé fázi potom bohatne i zbytek společnosti - to už ale není v zájmu prvně zbohatlých a tak se tomu pokusí zabránit podporou zdaňování a regulací, které jejich postavení upevní a zabrání dalším dosáhnout jejich pozic. Na správnost této teorie ukazuje i fakt, že zdaňováním a regulací vždy více chudnou ti chudí.

Opsáno z Facebooku: Vše co umím a vše, co mne celý život živí, živilo a živit bude, umím nikoli díky školám, ale navzdory nim!