ÚTERNÍ GLOSY 16.08.2011

Miroslava Macka
Vidím, že se musím polepšit a držet se starého dobrého českého přísloví "Nevěř ničemu, co slyšíš a jen polovině toho, co vidíš". Včera jsem převzal data o firmě Vavřinec Energy z titulní stránky Lidovek - a ejhle! - s chybou jako hrom. Napříště už budu používat jen údaje, které sám zfalšuji...

Čtenář glos E. R. pak poznamenal:
Za minulého režimu koloval vtip o tom, žeexistují tři druhy zpráv:
Pravdivé - datum a čas.
Pravděpodobné - o počasí.
Nepravdivé - ty ostatní.

Bude zajímavé sledovat jednání německé kancléřky Merkelové v Paříži: zdá se, že nakonec skončí německým kývnutím na společné eurounijní dluhopisy, které doposud Německo odmítalo. Samozřejmě se šidítkem pro německé voliče, že se podařilo prosadit orgány a mechanismy, které ohlídají rozpočtovou zodpovědnost doposud nezodpovědných (včetně Německa a Francie, pokud si vzpomínáte).
Což je úsměvné, zvláště v případě Řecka. Tu by šlo snad zavést jen prostřednictvím německé okupace. Ačkoliv, ta ekonomická už probíhá, teď jde o to, zda nebuou Číňané rychlejší...

Počet firem, které v Česku nelegálně zaměstnávají pracovníky, roste. Na černo tak pracují desetitisíce lidí. Tolik čerstvá, zcela nepřekvapivá zpráva. Nepřekvapivé také bude, když se začnou vymýšlet nové kontrolní mechanismy a přijímat noví kontroloři, o nové trestněprávní legislativě ani nemluvě, namísto, aby se vymýtila prvotní příčina: nesmyslně nepružné pracovní zákonodárství.

Čtenář glos H. mi napsal:
Docela se těším na rozpad eurozóny . Hlavně se těším na to, jak se nové nástupnické - dlužnické euro bude jmenovat. Dostane asi nějaký typický eurospeakový název ve smyslu "Společná rozvojová vysoce perspektivní měna států řešících nezaviněné problémy globalizace v souladu s Lisabonskou smlouvou a Lisabonskou strategií ve smyslu přílohy Cxy5 směrnice E 25-98/2012 Bac."