PONDĚLNÍ GLOSY 8.08.2011

Miroslava Macka
Do roku 1993 Světová zdravotnická organizace pokládala homosexualitu za nemoc. Dnes je homosexualita pokládaná za biologický stav, předurčený komplexní souhrou genetických faktorů a raného děložního prostředí. Tedy genetická odchylka, tak jako spousta jiných s jinými následky. (Dá se tedy předpokládat, že v toku času se při neuvěřitelném rozvoji genetického inženýrství bude moci odstranit, ale to už je na zcela jinou úvahu).
Tak, jak se měnil vztah majoritní společnosti k lidem s genetickými odchylkami všeobecně (od shazování ze skály ve Spartě a rituální usmrcování , po věznění, vylučování ze společnosti až k úplné toleranci), měnil se stejně vztah k homosexuálům. Což je chvályhodné, neboť homosexualita, tak jako jiné genetické odchylky, nebyla a není osobní volbou.
To, o čem je dnešní hysterická debata v mediích, vyvolaná reakcí (bis!) "hradního" Petra Hájka na podporu pochodu Homosexual Pride Prahou ze strany primátora Svobody a dalších politiků, je však o něčem zcela jiném, než o toleranci či netoleranci homosexuálů.
Jsem přesvědčen, že ohromné většině občanů tohoto státu (bez ohledu na občasné neškodné slovní narážky a vtípky) homosexualita a homosexuálové pranic nevadí. Proč také, vždyť zrovna tak jim vesměs nevadí lidé s desítkami jiných vrozených genetických odchylek. To, co jim vadí, není homosexualita a homosexuálové, ale jistá jejich zpupnost (jsem přesvědčen, že to je to správné slovo) s jakou se snaží majoritní společnosti (s množstvím jiných genetických odchylek, které ovšem tak ostentativně nedávají najevo), vnutit za halasné podpory fanatických ochránců minorit všeho druhu názor, že homosexualita je cosi "víc", cosi hodné obdivu a hrdosti až pýchy (pride),cosi, co je záhodno halasně dávat najevo. A my ostatní pak máme jejich kompenzační samoobdiv, hrdost a pýchu promptně akceptovat, jinak jsme zatracení homofobové.
Nejhorší na celé věci je však to, že lidé, kterým se tato přehnaně demonstrovaná " jinakost" nezamlouvá (opakuji: přehnaně demonstrovaná jinakost, nikoliv jinakost jako taková) a kritizují její podporu ze strany úřadů, jsou okamžitě napadáni a osočováni z netolerance, xenofobie, tmářství, pravicového extremismu a dalších "zločinů proti multikulti společnosti". Stejné tolerance, která se po nich tvrdě vyžaduje, se jim zcela nedostává a vykřičený, vydupaný a nekompromisně vyžadovaný postoj, mediálně přifouklý do postoje majoritního, je pak agresivně prosazován a vynucován jako jediný správný.
Což vždy byla a je cesta do pekel...

Velmi souhlasím s názorem Miloše Zemana, publikovaným v rozhovoru pro časopis Reflex:
Člověk nemá věřit, člověk má vědět. Jakékoliv náboženství, jakákoliv ideologie, která vás vyzývá, abyste nepřemýšleli, ale věřili, jsou nebezpečné. Pokládám zelené za nástupce komunistů. Oni nahradili jednu pitomou ideologii druhou pitomou ideologií.

A zajímavý postřeh Karla Steigerwalda, byť dle mého názoru zaměňuje příčinu a následek:
Kouření marihuany povzbuzuje levicové ideály a to obvykle nekončí dobře. Zato nadměrné pití vína způsobuje blahodárné konzervativní názory.