Homepage

ÚTERNÍ GLOSY 2.08.2011

Miroslava Macka

Velmi neuvěřitelná, ale obávám se, že pravdivá, je informace, kterou poskytl pražský primátor Svoboda, když najal právní kancelář, aby prověřila okolnosti navýšení rozpočtu tunelu Blanka o deset miliard korun: "O nákladech na Blanku se v bývalé radě jednalo pouze jednou - v roce 2008. Tehdy rada vzala informace o stavbě pouze na vědomí."

Ovšem, co se divím: v čerstvém rozhovoru o svém rozhodnutí hlasovat v senátu pro poskytnutí příspěvku do eurounijního paktu stability, prohlásil místopředseda senátu Přemysl Sobotka na dotaz, kolik nás to bude stát miliard, doslova: "To vám teď z hlavy neřeknu..." . Jestlipak takto hospodaří u Sobotků doma?

Místopředseda Věcí Veřejných Tomáš Jarolím požádal ministerstvo financí o informaci o výši a důvodech udělených výjimek v platbě daní, cel a pokut. Odpověď ministestva financí je neuvěřitelná: "Ministerstvo sice těmito daty disponuje, jejich zpracování by ale představovalo poměrně sofistikovanou a intelektuálně obtížnou činnost, která by rozhodně nespočívala v pouhém mechanickém vyhledávání a shromažďování údajů." Oni si z nás opravdu dělají legraci!

Prezident Václav Klaus přednášel v australském Coolunu, kde mj. řekl: "Chtěli jsme tržní ekonomiku, dostali jsme však místo toho velmi evropskou "soziale Marktwirtschaft", sociálně - tržní ekonomiku, která je charakterizována rozsáhlou redistribucí, paternalismem, nedostatkem motivace, nadměrnou regulací, intervencí státu do všech možných i nemožných oblastí, iracionální podporou (subvencování) zdánlivě nadějných, ale ekonomicky zcela nesmyslných projektů, kontraproduktivní rigiditou trhu práce, rozpočtovými deficity a velmi chabým ekonomickým růstem. Nepřetržitě rostoucí životní standard je považován za nárok, ne-li dokonce za lidské právo."
Dodávám: "nedostali jsme", vybudovali jsme si to vše pod patronací EU bohužel sami...

Poznámka k zažehnání americké dluhové krize opsaná z facebooku: Pan Novák odvrátil hrozbu bankrotu tím, že si vzal novou půjčku od toho sympatického pána dole z ulice s ukrajinským přízvukem, aby splatil půjčku od Providentu.

Petr Podaný v časopisu Týden:
Na trhu je i dost odborné literatury z per orientalistů a dalších expertů, zevrubně objasňující minulost i současnost islámu, jeho všemožné podoby, ale ani tato díla nenabízejí čtenářům odpovědi na všechny aktuální a znepokojující otázky. K čemu je obyvateli Rotterdamu výpravná publikace o koránu, když se v noci bojí vyjít z bytu kvůli řádění marockých mladíků neskrývaně opovrhujících nizozemskými zákony? K čemu je tatáž kniha švédským rodinám v Malmö, jež musely utéci ze svého města, neboť se mění v muslimské gheto? ... Francouzský filosof Robert Redekr varuje před "islamizací myšlení", jež se projevuje obviňováním z islamofobie nebo rasismu těch, kdo svobodně přemýšlejí a vyjadřují své názory.

Fotografie a jiné (nepolitické) texty Miroslava Macka zveřejňuje www.macekvbotach.cz

DALŠÍ INFORMACE: MACEK Miroslav (1944)
Zveřejněno 02.08.2011

Copyright 2000-2021 © ViditelnyMacek.cz