ÚTERNÍ GLOSY 21.06.2011

Miroslava Macka
Už dlouho jsem neslyšel tak debilní větu jako je ta, kterou pronesl premiér Nečas o možnosti zvednout DPH na 19 procent: "Tento scénář by připadal v úvahu, pokud by se dluhová krize v eurozóně prohloubila a nám by se kvůli útlumu evropské ekonomiky nedařilo snižovat schodky veřejných financí tak, jak jsme si naplánovali."
Snižovat schodky rozpočtu lze totiž i tak, že vedoucí odborů na ministerstvu životního prostředí neberou pravidelné statisícové odměny, ale celé ministerstvo a spousta dalších úřadů a institucí se zruší. Také se přestane dotovat kdejaká zbytnost a zbytečnost a přestanou podporovat nemakačenkové. Nemluvě o zcela zbytečných veřejných projektech, nezbytných jen pro stavební firmy a ty, co jim je dohodí. Ba ani gripeny nepotřebujeme, nemluvě o pandurech...a takto by se dalo pokračovat hodně dlouho!

Čtenář glos I. H. mi napsal k problému radarových kontrol po novelizaci zákona :
Je to zcela bezostyšný způsob vymáhání peněz bez jakéhokoliv dalšího ohledu a zjišťování, prostě jen a jen inkaso dovedené do stadia průmyslové velkovýběrny. Plynulost dopravy? Bezpečnost dopravy? Phe, k smíchu, pouze pohodlné kasírování!!
Policie místo hlídkování jen třídí množství vytištěných údajů a rozesílá pokuty do všech stran. A v dáli už se pochechtává exekutor - to kdyby Vás náhodou napadlo nezaplatit. To samé pak platí u všech fotoměřičů ve městech a u všech fotodokumentačních radarů. Už ani trestné body naše ochránce nezajímají - majitelům se ukládat nebudou. Body ti nedáme, ale zaplať. A za jednu cestu třeba i několikrát, však my už se ti dostaneme na kobylku, neukázněný spoluobčane!
Tento názor v podstatě obráží názor takřka všech profesionálních pracovníků v dopravě, alespoň od té části, s níž jsem měl možnost o celé záležitosti hovořit. Věřte, my jsme ti poslední, kteří by chtěli na silnicích chaos a anarchii, nás silnice živí. Ale nechceme zároveň ani inkasní teror ze strany státních orgánů.

Přítel O. V. mi napsal:
Každý pojal oslavu prezidentova jubilea po svém. Média většinou na hranici naprosté trapnosti - nedovedl jsem si představit, že by mohl existovat kdokoliv, kdo by bral některé z výroků V.K. jinak než jako pořádnou nadsázku až provokaci, leč ve stavu novinářském nachází se daleko větší množství volů, než jsem se obával. Výjimku učinil mnohdy tvrdě (a oprávněně) kritizovaný Radiožurnál. Jako by se nám všem, kteří si rveme vlasy zoufalstvím nad tím, jakou hudbu nabízí posluchačům v přestávkách mezi jinak vysoce kvalitním zpravodajstvím a publicistikou, chtěl omluvit. A to tím, že zařadil do nedělního vysílání přímého přenosu skvěle obsazeného koncertu z cyklu "Jazz na Hradě" věnovaného prezidentově jubileu. Další "dáreček" připravili prezidentovi američtí vědci, kteří zjistili, že nás místo globálního oteplování poměrně rychle čeká počátek tzv. malé doby ledové. Benjamin Disraeli sice kdysi varoval: "Bůh nás ochraňuj před experty!", ale tentokrát se předpovědi amerických vědců kupodivu shodují s tím, co mi kdysi říkávala má babička (prokazatelně bez kontaktů na NASA), takže mám tendenci tuto předpověď nebrat na lehkou váhu.

Čtenář glos P. P.: Podle vědců začne do deseti let "malá doba ledová" ...i začne dotované odkatalyzátorování...

Čtenář glos O. S.: Přišel mi spam od jedné cestovky. Že prý dělají zájezdy pro seniory, dotované z EU. Předpokládám, že ty zájezdy jsou do Řecka.

Vladimír Neff: Říkáme tomu bulvarizace, ale ono je to obecné směřování k hlouposti.