ČTVRTEČNÍ GLOSY 10.02.2011

Miroslava Macka
"Z vlády zmizely smlouvy s exministrem Němcem. Zřejmě je skartovala." Zní jeden z titulků.
Tak tomu nevěřím, že by se na tom podílela celá Topolánkova vláda. Tu smlouvu na příkaz někoho konkrétního skartoval také někdo konkrétní. A pokud se vše "ztratilo", dokonce i skartovací příkaz, vřele doporučuji skřipec, španělské botičky, rozžhavená železa...a všeliké skartování by na věky ustalo jako když utne...
Ovšem hází to opět ostré světlo na kauzu Čunek, neboť právě tu měl tehdy Němec přece na starosti...

Ministr Heger se mi nelíbí čím dál více. To, že v motolské nemocnici se děly investiční nepravosti, potvrdil na nahrávce sám její ředitel Ludvík. Ministr Heger ho ovšem hájí, podle něj "nemocnici výrazně vylepšil". Rád bych panu ministrovi připomněl, že za ty utracené miliardy, a to bez ohledu na efektivitu, dokáže "vylepšit" nemocnici každý debil.

V okrese Jeseník je nejvyšší nezaměstnanost v republice, přes dvacet procent. Objevuje se spousta komentářů a rad, z nichž vyplývá, že optimální by bylo drobné podnikání, a to zvláště v turistickém ruchu. A hned se mluví o nezbytných investicích.
Ne, že by nebyly zapotřebí, ale to nejdůležitější se nezíská za sebevětší peníze: podnikavost, pracovitost a přátelskost tamních lidí. Bez těchto vlastností se totiž turistický ruch neobejde.

MUDr. H. H. mi napsala:
Je mi hanba za celý lékařský stav. Pracovala jsem jako anestesiolog bezmála čtyřicet let. Platy lékařů jsou pochopitelně nižší než v zemích EU na západ od našich hranic. Nicméně jsou na naše poměry odpovídající - 70 tisíc průměrné hrubé mzdy za měsíc se mi nezdá tak málo. Pokud vím, většina mých kolegů neživoří, kupuje si drahé byty a staví rodinné domy. Práce přesčas patří k profesi lékaře. Lékař, který slouží málo nočních, přesčasových hodin, není ani schopen se kvalifikovat ve svém oboru. Jenom velké množství přesčasových hodin, odpracovaných zejména v noci (t.zn. akutních medicínských případů), vyučí začínajícího lékaře v poznávání a zvládání medicínských dovedností u akutních stavů v každé specializaci. I toho zkušeného udržují stále v kondici. Pro nás, oddané medicině, je to zároveň adrenalin, který nám nedovolí po pracovně probdělé noci být v následující den tzv. mimo a nemoci pracovat, a to stoprocentně i po těžké noční službě .Toto konstatuji s plným vědomím a se zkušeností lékařky, matky dvou, dobře do společnosti začleněných dětí, která sloužila v průměru sedmdesát , někdy až stošedesát přesčasových hodin za měsíc v oboru ARO. Naši kolegové by měli ctít to, že jim byla osudem nebo čím, dána šance dělat tak užitečnou a krásnou profesi. Jenom to vyžaduje více sebekázně ,sebereflexe a hlavně pokory.


Čtenář glos O. S. mi napsal:
Odvolaný ředitel Zařízení ministerstva vnitra Martin Kocík, kterého John vyhodil kvůli plýtvání, dále v resortu vede dvě rekreační zařízení. John se háji, že Kocík nemá žádné rozhodovací pravomoci. Nechápu. Hlavně mne mate slovo "vede". Lidem bez rozhodovacích pravomocí se v těchto zařízeních podle mne říká údržbář.


Čtenář glos M. B. mi napsal k rozčarování poslanců, že si snížili platy více, než zamýšleli:
Chce se mi chechtat, ale spíš se děsím. Tady se jasně projevilo, jak poslanci schvalují. Oni vlastně ani nevědí co. Jestliže si neuhlídají ani své výplaty, tak Bůh s námi. A pak si ještě stěžují na ďábla Kalouska...


Čtenář glos M. Č. mi napsal:
Být včerejší tv šot z jednání Ústavního soudu černobílý, jeden by si myslel , že jde o padesátá léta.. Téměř řvoucí soudruh Rychetský od soudního barpultu a pípající Nečas v ohrádce... K tomu ty Rychetského dotazy (kdo viděl, slyšel) - i po čtyřiceti letech od odevzdání rudé knížky je pořád rudý, může to zlehčovat a obhajovat jakkoli(viz jeho rozhovor v LN či MfD). Stále totiž platí, že komunismus je hlavně způsob myšlení....