STŘEDEČNÍ GLOSY 26.01.2011

Miroslava Macka
A tak se ministr dopravy Bárta omluvil premiérovi Nečasovi za něco, co ale fakt, čestné slovo, nikdy neudělal...Neuvěřitelná šaškárna! Tímto ovšem také skončí, neboť vláda má přece strašlivě důležité úkoly a nelze ji znejistit tím, že se ministr lhář a křivopřísežník (o jeho dalších vlastnostech raději pomlčím) vypoklonkuje z vlády....
A vsaďte se, že i toto si my blbci necháme líbit...
Mimochodem, neměl by se Bárta omluvit hlavně veřejnosti?

Bývalý eurokomisař Pavel Telička včera v podvečer v rozhovoru Radiožurnálu o kontraktu jeho firmy s ministerstvem dopravy mluvil s neskutečnou kadencí, létaly jména firem, pro které pracuje, létaly jména jeho vzácných a zkušených spolupracovníků, ovšem to nejdůležitější, co je tedy konkrétním výsledkem jeho práce pro ministerstvo, odbyl neuvěřitelnými dvěma slovy: superkoncepce, superstrategie. Superblábol...

Čtenář glos J. J. mi napsal:
Na doplnění Vašeho článku na pondělí si dovolím připojit malý výčet Dubčekových "zásluh": Soudruh Dubček pod vlivem svých levičáckých rodičů vyrůstal do svých sedmnácti let ve stalinistickém Rusku (do roku 1938). V poválečné době působil v politických funkcích v Trenčíně a Bánské Bystrici, v polovině padesátých let byl diktátorským komunistickým režimem jako "perspektivní kádr" vyslán do Moskvy, kde "studoval politické vědy". Ve svých třiceti sedmi letech se stal tajemníkem Komunistické strany Slovenska v Bratislavě, o dva roky později byl jmenován tajemníkem ÚV KSČ pro průmysl, v roce 1963 se stal prvním tajemníkem ÚV KSS. To je jen malý výčet "zásluh" tohoto "významného evropského politika" v období, kdy diktatura nezákonného komunistického režimu v naší zemi vrcholila. A na závěr krátká poznámka: Málo lidí ví, že při demonstracích v srpnu 1969 bylo československými represivními složkami při jejich potlačování zavražděno několik lidí. A kde byl v té době "demokrat" Dubček? Byl předsedou federálního shromáždění, které pod jeho vedením přijalo v reakci na tyto nepokoje tzv. "Pendrekový zákon". Na jeho základě pak v dalších letech komunistický režim pronásledoval jakékoliv i sebenepatrnější pokusy o vyjádření nesouhlasu s Husákovým režimem.  
 
Čtenář glos M. S. mi napsal:
Již v uplynulém roce jsem se dotázal 170 svých  známých, přátel, jejich přátel a kolegů, jak dlouho aktivně řídí automobil a kolikrát za tu dobu použili autolekárničku. Použitím rozumím její užití přímo související s dopravní nehodou nebo provozem motorového vozidla a pro potřeby zraněného člověka, nikoli tedy použití obvazu při pořezání na chatě nebo užití gumového škrtidla na opravu hadice v autě. Respondenti celkem odřídili 4464 let. Za tu dobu byla podle uvedených kriterií použita autolekárnička jednou, v souvislosti s úrazem cyklisty, v roce 1978.


Čtenář glos P. B. mi poslal tento nekorektní vtip:
Probíhá bitka: skinheadi bijí Romy. Opodál stojí hlouček policistů a nic nedělá. Bitka skončí, Romové leží na zemi, skini jdou na pivo. Nesmělý pozorovatel se ptá policistů: Proč jste nic neudělali? Dostane odpověď: Víte, my jsme se nemohli rozhodnout, jestli pomáhat nebo chránit...
A čtenář glos J. D. Další: Osvícený tatínek chtěl mít z Deža vzdělance i poslal ho do školy. Dežo chodí a samé pět, pět, pět... Inu, zkusíme jinou školu. Situace se opakovala. A na řadu přišla církevní škola. A ejhle, najednou Dežo nosí samé jedničky.
"No víš tato, přijdeš na chodbu, chlap na kříži, přijdeš do třídy, chlap na kříži. Tam se, tato, s nikým neseró..."