ÚTERNÍ GLOSY 14.12.2010

Miroslava Macka
Ministra financí Miroslava Kalouska šokovala ekonomická negramotnost občanů, zjištěná průzkumem České národní banky a ministerstva financí. Čemuž nerozumím. Vždyť jistě viděl spoustu a spoustu reklam na poskytnutí všelijakých půjček s opravdu vypečenými finančními podmínkami - a pokud by tyto firmy neměly dostatek klientů, těžko by inzerovaly.

"Kamiony paralizovaly Pražský okruh" zněl včerejší hlavní titulek na Tiscali.cz. Že by paralýza...?

Kouzlo nechtěného včera na serveru Aktualne.cz, dva titulky pod sebou:
Největší daní bude inflace. Jak se na ni připravit?
Erekce rychle a účinně. Již za 60 minut.

Z rozhovoru Lukáše Kovandy s předním světovým ekonomickým historikem Robertem Higgsem v časopisu Týden:
Americký hospodářský systém má nejblíže k tomu, co označuji jako kvazikorporativismus. Dá se to pojmenovat i jinak, třeba jako sdílený fašismus. Takové označení vystihuje skutečnost, že tu existují demokratické procedury, volby, řádná soudní řízení - lidé mají zkrátka pocit, že mohou dění ovlivnit, že rozhodují o vládě, že nejsou podřízeni nějaké diktatuře. Avšak - z ekonomického hlediska - jde o velmi fašistické zřízení, protože vláda uplatňuje svou kontrolu nad mnoha oblastmi, přičemž zájmové skupiny byznysu jsou vysoce organizované a mocné. Podobně byl organizován italský průmysl v éře fašismu.
...
Evropská unie uplatňuje svébytný typ ekonomického řízení. Regulace a dotace jsou rozbujelé a každý ví, že provoz Unie je extrémně korupční, s dobrými vazbami na úředníky tam lze vydělat v zásadě na jakémkoliv projektu v jakémkoliv rozsahu.
...
Přeregulovanost je tak enormní, že pro pozorovatele zvenčí se EU stává jedním velkým žertem.
...
Pravda totiž je, že lidé zaměstnaní státem celkové bohatství společnosti spíše ničí, než vytvářejí.
...
Je nemožné dále všechny bez ohledu - staré, nemocné i zdravé - vyplácet z "eráru" i za jinou činnost než za práci.

"Mluvíme-li o politice, myslíme tím vždy jen poslance a politické profesionály, nikdy sebe samy. Řekl bych, že při vší kritice nesmírně přeceňujeme politiky a velmi podceňujeme svou vlastní politickou funkci.
Každá užitečná ráce je politická. Šije-li švec boty, které nás tlačí, zhoršuje tím makavě poměry beztoho desolátní a šije-li je k tomu příliš draho, zhoršuje je dvojnásob. Politický smysl každé práce je dělat ji tak, aby tím pokud možno získal život těch ostatních. Kdybychom řekli, že politika je péče o veřejné blaho, tedy švec pečuje o veřejné blaho především dobrými botami a řezník dobrým masem, jejich politické ideály jsou pro veřejné blaho jaksi méně důležité."
Karel Čapek 1925