PONDĚLNÍ GLOSY 13.12.2010

Miroslava Macka
A máme tady další oblast, v níž chce stát převzít odpovědnost za dospívající z rukou rodičů na svá bedra - jak jinak, než formou zákazu: národní drogový koordinátor Jindřich Vobořil pořaduje, abychom u nás přijali legislativu, zakazující mládeži vstup do restaurací po 18.00 hodině. Tato státní péče se šíří Evropou...Británie, Irsko, Švédsko, Finsko, Norsko. Ve Švédsku navíc již léta existuje systém, kdy se dá alkohol koupit jen ve specializovaných obchodech a to až od dvaceti let. Naproti tomu v Italii mohou mladiství pít už od šestnácti. Výsledek? Málokde se tak chlastá, jako ve Švédsku a v Italii rozhodně není více mladých alkoholiků, než kdekoliv jinde.


Pavel Páral v týdeníku Euro: Přitom jen ke splácení úroků potřebuje Řecko dosáhnout při své výši dluhu rozpočtového přebytku kolem šesti procent HDP a tento přebytek po desetiletí udržovat. To je přece nesmysl, s nímž nemůže rozumně uvažující ekonom či politik s elementární znalostí národohospodářských zákonitostí počítat jako s reálným scénářem.
Moje poznámka: Ale všichni politikové se tváří, že to půjde....

Němečtí, francouzští a britští investoři drží polovinu celkového španělského veřejného dluhu, takže tyto země udělají vše pro to, aby Španělsko nezbankrotovalo a budou silně tlačit na menší země, aby jim v tom pomohly...z tohoto úhlu pohledu se výraz "solidarita eurozóny" jeví poněkud jinak a mělo by se spíše mluvit o "záchraně vlastního kejháku".