Halloween v mateřské škole

Naše mateřská škola se zapojila do oslav původně starého keltského svátku dnes známého pod názvem Halloween.

Společně s dětmi a jejich rodiči jsme v rámci turistického kroužku "Putovali za strašidýlkem Bukukem" a na této naší výpravě děti plnily různé úkoly. Odměnou za splnění úkolů byla skvělá strašidelná hostina, na jejíž přípravě se prostřednictvím přinesených dobrot podíleli rodičové dětí.
Za statečnost a splněné úkoly dostaly děti od strašidýlka sladkou odměnu. Dalším hezkým zážitkem byla procházka s rozsvícenými lampionky a jinými světýlky setmělým Petřvaldem.

Tímto bych chtěla poděkovat rodičům a dětem za účast a pracovníkům MŠ za pomoc při realizaci akce.

Mgr. Jana Šindelová, učitelka MŠ