Ustavující 1. zasedání zastupitelstva obce

Dne 11. listopadu 2010 v 17:00 hodin se v zasedací místnosti obecního úřadu konalo ustavující zasedání zastupitelstva obce.
Jednání se zúčastnila i početná část občanů naší obce. Po složení slibu členů zastupitelstva začalo jednání, které zahájil pan Demeter Vladimír. Po stanovení počtu členů rady obce a schválení způsobu volby, následovala poměrně dlouhá diskuze občanů k volbě starosty obce. Navrženi byli dva kandidáti: pan Demeter Vladimír
a JUDr. Hývnar Vojtěch. Nadpoloviční podporou zvolených zastupitelů byl zvolen JUDr. Hývnar Vojtěch, místostarostou obce Ing. Kadlec Jaromír. Do rady obce byla zvolena paní Pallová Olga, pan Zeť Miroslav a Seifert Vladimír.
Zastupitelé dále volili členy kontrolního a finančního výboru obce. Předsedou finančního výboru byl zvolen Ing. Nevrlý Jaroslav, za členy potom Mgr. Sedlářová Jana
a Majerová Jitka. Funkce předsedy kontrolního výboru byla nabídnuta zastupitelům kandidujícím za stranu ODS, která neměla žádného svého zastupitele ve volených orgánech. ODS nenavrhla žádného kandidáta, a tak byl předsedou výboru zvolen JUDr. Třetina Karel, za členy pan Zeť Miroslav a Kačírek Pavel. Zasedání bylo ukončeno v 18.30 hodin.

- Jaromír Kadlec-