ÚTERNÍ GLOSY 12.10.2010

Miroslava Macka
Dnešní titulky v MF Dnes hlásají o státní maturitě: Zmetek! Státní maturita není vůbec připravena! Státní maturity: zmatečné testy, směšná pravidla.
Nechápu, proč ten údiv: když něco za stamiliony připravuje smečka letitých byrokratů, vždy, podtrhuji vždy, bez výjimky, vznikne zmetek. Kvalitní výrobek může totiž vzniknout jen a jen v tržním prostředí, kdy každou, i sebenepatrnější chybu zaplatí tvůrce ze svého.

Smekám před poslanci Pavlem Drobilem (z ODS), Jiřím Paroubkem a Milanem Urbanem (z ČSSD) a dalšími, kteří dokáží pronajmout poslanecké kanceláře na takovém místě a takové velikosti a vybavení, že platí přesně na korunu maximum povoleného limitu. Ba dokonce by mi to ani nevadilo, pokud by to nešlo z našich daní. Takto je to pěkná sviňárna, soudruzi (oslovení vybráno dle Vašeho vztahu k našim daním, tedy původně soukromému majetku).

Mail čtenáře glos V. G. mne inspiroval k následujícímu textu:
Pokud člověk užije zdravou a léty prověřenou zásadu, že nejlepší metodou změny je začít sám u sebe, pak jsou slova bývalého prezidenta Václava Havla, která pronesl na slavnostním zahájení 14. ročníku mezinárodní konference Forum 2000, pozoruhodným příkladem sebekritičnosti. Řekl totiž: Pokud lidstvo nezmění svůj přístup k tomu, co ho obklopuje, a nebude pokornější, vřítí se civilizace do katastrofy... Lidstvo se může vzpamatovat jen tehdy, pokud se utká se svojí krátkozrakostí, tupým přesvědčením o své vševědoucnosti a nabobtnalou pýchou.
Tedy dle výše napsaného: Pokud Václav Havel nezmění svůj přístup k tomu, co ho obklopuje a nebude pokornější, vřítí se jeho svět do katastrofy...Václav Havel se může vzpamatovat jen tehdy, pokud se utká se svojí krátkozrakostí, tupým přesvědčením o své vševědoucnosti a nabobtnalou pýchou...

Silně jsem přitakával při četbě slov rakouského filosofa Konrada Liessmanna z jeho rozhovoru s Tomášem Lindnerem v týdeníku Respekt:
Nesouhlasím s tím, aby studenti méně četli a psali. Nesouhlasím s tím, že není třeba se nic učit, protože vše najdeme na Wikipedii. Myslím si totiž, že je to přesně naopak - čím lepší bude vzdělanostní základ studentů, tím snáze budou schopní se v tom novém oceánu informací orientovat. Především dokážou rozlišit důležité od nedůležitých informací.