PÁTEČNÍ GLOSY 13.08.2010

Miroslava Macka
Ladislav Miko (pokud vám to jméno nic neříká, tak to je pán, který má od roku 2005 coby eurokomisař na starosti životní prostředí celé EU) si zve do Bruselu na kobereček českého ministra životního prostředí Pavla Drobila. Prý ho chce upozornit, že některé jeho plánované kroky by mohly jít proti ekologické politice EU. Car si zve gubernátora na kobereček, dere se na jazyk...
Ovšem důvod povolání do Bruselu je zřejmě mnohem, mnohem přízemnější a češtější, jak vyplývá z rozhovoru Lidovek s carem Ladislavem: "Zajímá mne třeba, jakou vidí pan ministr roli pro bývalé náměstky. Někteří z nich jsou skutečně extrémně kvalitní lidé a zajímá mě jeho názor na to."
Třikrát fuj! A navíc, soudruhu care, pokud jsou skutečně tak extrémně kvalitní, jistě se záhy ve svém oboru extrémně dobře uplatní sami...

Obamův "stimulační balíček" v astronomické výši 787 milionů dolarů měl snížit nezaměstnanost pod 8 procent a rozhýbat ekonomiku. Výsledek: nezaměstnanost je 9,5 procenta, export klesá, dovoz z Číny stoupá a centrální bance (Fed) docházejí peníze na další investice do hypotečních cenných papírů a na nákup státních dluhopisů. Řešení? Neuvěřitelné: plánuje se "kvantitativní uvolňování", pod kterýmžto orwellovským výrazem se myslí tištění peněz. Bludný kruh jse uzavírá...

Čtenář glos P. J. mi napsal:
Když sleduji počínání současné vlády, začíná mi být opět velmi smutno. Přes proklamace o úsporách a "rozpočtové odpovědnosti" ani tato vláda neopouští trend "nápravy následků" aniž by se jen zmínkou pouštěla do odstraňování příčin. Nutno dodat, že tento trend přístupu k věcem je v současnosti celoevropský až celosvětový.
Přitom způsob řešení věcí podle hesla "prevence lepší než léčba" už sám v sobě nese značné úspory. Zářným příkladem jsou okázalá a velká slova bojovníků proti korupci, dříve Peciny, nyní Johna, oba nám vnucují jakési balíčky, zavádění institutu korunního práskače, pro něhož se chystá generální pardontest korupční odolnosti veřejných činitelů provokativním nabízením úplatků atd. A přitom řešení je tak jednoduché - odstranit či výrazně omezit korupční prostředí čili zrušit úřednická samoděržaví a vyrvat ty desetitisíce "kulatých razítek" z pěstiček malých i velkých úřednických samovládců. Pokud budou zákonné předpisy jasné a zřetelné a bude z nich jednoznačně vyplývat, že po splnění určitých jasných a jednoznačných podmínek je úředník povinen rozhodnout ve prospěch žadatele, a to vše pod přiměřenou a odpovídající sankcí v jednoznačně dané lhůtě, pak nemáme sebemenší důvod ani možnost kohokoliv korumpovat. A ušetříme za všelijaké komise, specializované útvary policie a státních zastupců, dozorových ogánů atd. Je to jen na vůli a chuti (či jejich inteligenci?!?) poslanců, takové zákony předkládat a schvalovat.
V současnosti jsme ale bohužel svědky narůstání počtu všelijakých úřadů, agentur, vládních zmocněnců a ti se vyrojí vždy, když se někde provalí nějaký kolosální průšvih. A ne aby se vyhmátla podstata, průšviháři se propleskli a poslali do šatlavy, ihned se změnily podmínky, které průšvih umožnily tak, aby se průšvihu do budoucna zamezilo, nikoliv. Podmínky se nechají tak, jak jsou, avšak vytvoří se "ouřad", který má hlídat a bránit jejich zneužití. Blbost na entou, chce se říct, protože se dříve či později znovu objeví někdo, komu se vyplatí, aby obdobný průšvih spáchal, dozor nedozor.

Čtenář glos V. T. mi napsal:
K vaší větě ze včerejších glos: "Zato vysokoškolsky vzdělané mladice a mládence v politologii, sociologii, vzdělávání dospělých, volnočasových aktivitách a dalších desítkách nových oborů bychom mohli exportovat na vagony": My je nejen neexportujeme, ale co je horší, ještě jim "dokážeme" vytvořit i pracovní místa. A většina těchto pozic je asi placena ze státního rozpočtu...