ČTVRTEČNÍ GLOSY 8.07.2010

Miroslava Macka
Prezident Václav Klaus v týdeníku Euro: "Dnešní evropskou politiku strategicky neformuluje nadnárodní bruselská byrokracie, jak to obvykle bývá (zdánlivě kriticky, protože kritizovat bruselskou byrokracii je "dovoleno") vykládáno, ale tradiční trio starých evropských velmocí - Německo, Francie a Velká Británie. Hlas Itálie, Španělska a Polska je mnohem slabší. A hlas ostatních členů téměř zanedbatelný. O tom, že má EU zůstat především mechanismem k prosazení vůle velmocí, svědčí i nedávné obsazování funkcí předsedy Evropské rady a takzvaného ministra zahraničí. Tyto posty vytvořila Lisabonská smlouva, která byla vydávána za krok k politickému sjednocení Evropy. Není tomu tak. Herman van Rompuy a Catherine Ashtonová přímo symbolizují druhořadost, odvozenost a nesamostatnost bruselského centra vůči těžkým vahám německé, francouzské a britské domácí politiky.

Vládní koalice chce do konce roku 2011 rozhodnout, jaká zdravotní péče bude hrazena solidárně a jaká ne. Jsem velmi zvědav, zda na to půjde kocourkovsky česky a půjde o dokument o desítkách stran anebo se poučí v moudré cizině a půjde o jeden krátký paragraf v zákonu, jehož rámec prakticky naplní konkurující si zdravotní pojišťovny. Obávám se, že prvé bude platit...

Včerejší MFDnes, rozhovor s novým ministrem kultury Jiřím Besserem a jeho odpověď na otázku, proč podle něj musí existovat ministerstvo kultury, která mi vzala dech: "A kam byste převedla umělce?"
To je mi tedy logika! Nemůžeme zrušit ministerstvo holení a stříhání, neboť kam by se převedli holiči?! Nemůžeme zrušit ministerstvo průsmyslu, neboť kam by se převedli tkalci a soustružníci a uhlobaroni?!
Nikam, křičím. Ať se laskavě udrží a uživí na trhu práce v libovolném množství sami.

Čtenář glos P. B. mi napsal:
Včera večer jsme seděli s přítelem a ten nám vyprávěl, jak onehdy potřeboval cosi udělat na mlýně a tak zašel do místní hospody a oslovil přítomné na podpoře žijící nezaměstnané sedící u piva: "Chlapi, potřebuji pomoci na mlýně, dám 1000 Kč na den a piva co vypijete". Zájem o práci neprojevil ani jeden......Já si zase pamatuji vyprávění mého tchána, jinak závozníka ve Smíchovském pivovaře. V době vrcholící hospodářské krize, na počátku třicátých let, vozili pivo v sudech také do hospod na proletářském Žižkově (nemyšleno pejorativně). Hospody prý byly plné k prasknutí nezaměstnanými, takže skoro nestíhali...

Přítel Z. Š. mi poslal jeden EU vtip. Jak dlouho to bude jen vtip, těžko říci: Babička bere zpod zadku dítěti nočník, nahlíží dovnitř a praví: Musíš se víc snažit, Venoušku, Evropská unie vyžaduje jiný tvar!